ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Неоправдан разход на питейна вода.

Знаете ли, че дори при най-безобидни течове от тънка струя вода загубите в рамките на месец биха били между 2000 и 3000 литра (2-3 м3) питейна вода. За сравнение това е количеството необходима питейна вода на човек за около 2 години. Начините за ограничаване на потреблението са много и спазването им е по-скоро свързано с полезни навици, отколкото с дискомфорт или лишения. От една страна, бихме могли да обръщаме подобаващо внимание на това, дали чешмите, казанчетата и всички други части на водопроводната мрежа вкъщи са в изправност и да предприемаме съответните мерки в случай на повреда. От друга страна, бихме могли да редуцираме всекидневната употреба на вода за хигиенни и битови нужди. Непрестанно работещата чешма при миенето на чиниите, при грижата за устната хигиена, при къпане, при бръснене, също така честото пускане на тоалетното казанче – това са сред най-разпространените инерции при употребата на питейна вода. Съответните разходвания съвсем не се отнасят до същностното значение на питейната вода, а именно да утолява жаждата.