ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на тръби и фитинги за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100 за питейно-битово водоснабдяване.
Обособена позиция 2: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване – за алтернативно полагане без пясъчно легло.
Обособена позиция 3: Доставка на фитинги за тръби за питейно-битово водоснабдяване от РЕ100.
Обособена позиция 4: Доставка на гофрирани тръби и фасонни части от РЕHD за канализация с интегрирана (вградена) муфа и гладки PVC тръби и фасонни части за канализация.

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0001
 

 1. Решение | Публикувано на 19.02.2018 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 19.02.2018 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 19.02.2018 г.
 6.  

 7. Променена документация за участие | Публикувано на 26.02.2018 г.
 8.  

 9. Линк към обявлението за промяна | Публикувано на 26.02.2018 г.
 10.  

 11. Обявление за удължаване срока за приемане на оферти | Публикувано на 09.03.2018 г.
 12.  

 13. Съобщение за срок за подаване на офертите и дата и час за отваряне на офертите | Публикувано на 13.03.2018 г.
 14.  

 15. Разяснение 1 | Публикувано на 16.03.2018 г.
 16.  

 17. Разяснение 2 | Публикувано на 16.03.2018 г.
 18.  

 19. Протокол N1 | Публикувано на 30.03.2018 г.
 20.  

 21. Решение за прекратяване на обособена позиция N1 и N2 | Публикувано на 08.08.2018 г.
 22.  

 23. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обособена позиция N3 и N4 | Публикувано на 08.08.2018 г.
 24.  

 25. Протокол N2 | Публикувано на 01.10.2018 г.
 26.  

 27. Протокол N3 | Публикувано на 01.10.2018 г.
 28.  

 29. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 02.10.2018 г.
 30.  

 31. Договор по обособена позиция 3 | Публикувано на 12.11.2018 г.
 32.  

 33. Договор по обособена позиция 4 | Публикувано на 12.11.2018 г.
 34.  

 35. Обявление за възложена поръчка доставка на тръби и фитинги об. п. №3 и №4 | Публикувано на 10.12.2018 г.
 36.