60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на тръби и фитинги за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград” по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100 за питейно-битово водоснабдяване.
Обособена позиция 2: Доставка на тръби висока плътност от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване – за алтернативно полагане без пясъчно легло.
Обособена позиция 3: Доставка на фитинги за тръби за питейно-битово водоснабдяване от РЕ100.
Обособена позиция 4: Доставка на гофрирани тръби и фасонни части от РЕHD за канализация с интегрирана (вградена) муфа и гладки PVC тръби и фасонни части за канализация.

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0001
 

 1. Решение | Публикувано на 19.02.2018 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 19.02.2018 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 19.02.2018 г.
 6.  

 7. Променена документация за участие | Публикувано на 26.02.2018 г.
 8.  

 9. Линк към обявлението за промяна | Публикувано на 26.02.2018 г.
 10.  

 11. Обявление за удължаване срока за приемане на оферти | Публикувано на 09.03.2018 г.
 12.  

 13. Съобщение за срок за подаване на офертите и дата и час за отваряне на офертите | Публикувано на 13.03.2018 г.
 14.  

 15. Разяснение 1 | Публикувано на 16.03.2018 г.
 16.  

 17. Разяснение 2 | Публикувано на 16.03.2018 г.
 18.  

 19. Протокол N1 | Публикувано на 30.03.2018 г.
 20.