ВОДОМЕРИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

ВОДОМЕРИ

Водомерите са предназначени за измерване на разходваната вода. Обърнете се към нас за услуги във връзка с инсталация и пломбиране на водомер/и. Информирайте нашите служители, когато се съмнявате в изправността на даден водомер, например при неочаквано завишен отчет на потреблението. Потърсете ни за експертна констултация винаги когато се нуждаете от съвет, например когато се колебаете при закупуването на водомер.

Новият водомер трябва да има оловна пломба или стикер, залепен за корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера – годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност. При закупуване на водомера да се съблюдава позволява ли се вертикален монтаж. Същото е обозначено на скалата с букви: А – V (клас на точност А при вертикален монтаж V), B – H (клас на точност B при хоризонтален монтаж H). По – високият клас на точност е клас В. При водомери, на които няма символи А-V, не могат да бъдат монтирани вертикално.

Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода, по посока на водния поток, при спазване на правилата на производителя. Основно изискване, което трябва да се спазва е водомерът да се монтира в хоризонтално положение, което осигурява максимална точност на отчитане. При жилищни блокове се изисква всички апартаментни водомери да бъдат монтирани еднотипно за цялата сграда. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията и при нужда безпроблемен монтаж и демонтаж на самия водомер. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни устройства ( кранове на чешми, бойлери, перални, съдомиялни машини, тоалетни казанчета и пр.).

Според българското законодателство индивидуалните водомери с дебит под 30 m3 се проверяват за точност на всеки 5 години, а на тези с дебит над 30m3 - на две години. Метрологични проверки на водомерите се извършват в лицензирани лаборатории.

Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на нашето дружество, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и нашия представител. Задължително след всяка проверка, ремонт на арматури и водомери, се пломбира холендъра на арматурно – водомерния възел от представители на „ВиК”. Всякакви манипулации, извършени без знанието наВиК ЕООД Благоевград, се смятат за нарушение и се санкционират.

Състоянието на водомерите се следи от нашите инкасатори, които след минаване за отчет по месечния график, дават информация за повредени водомери. Ако клиентът се съмнява в изправността на водомера, може да се обърне към Българския институт по метрология.