60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Услугите, извършвани от техническия отдел на ВиК ЕООД – Благоевград, осигуряват пълно съгласуване между дейностите по проучване, проектиране и изграждане на съоръжения и инсталации, чиято употреба изисква експертна оценка и контрол от страна на дружеството, съобразно нормативната уредба на Република България и Европейския съюз.

Заявления за услуги извършвани от Технически отдел към „ВиК” ЕООД – Благоевград:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно предоставяне на данни за прединвестиционно проучване и условия за проектиране на техническа инфраструктура – В и К и други мрежи.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на сградни ВиК отклонения, съгл. чл.13, ал.4 от Наредба № 4 / 2004г.

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка готовността на обекта / по отношение на част ВиК/ да бъде въведен в експлоатация и сключване на окончателен договор за предоставяне услугите ВиК – за физически лица.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка готовността на обекта / по отношение на част ВиК/ да бъде въведен в експлоатация и сключване на окончателен договор за предоставяне услугите ВиК – за юридически лица.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на окончателен договор за обекти, които не се присъединяват към ВиК мрежата или са със съществуващи ВиК отклонения.

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект и сключване на предварителен договор съгл. чл.143, ал.1 от ЗУТ – за юридически лица.

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект и сключване на предварителен договор съгл. чл.143, ал.1 от ЗУТ – за физически лица.

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект.

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно съгласуване на скица.

10. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно промяна предназначението на земи съгл. чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

11. ЗАЯВЛЕНИЕ за присъединяване – за юридически лица.

12. ЗАЯВЛЕНИЕ за присъединяване – за физически лица.

13. ЗАЯВЛЕНИЕ за присеъдиняване на поземлен имот без застрояване / Наредба №4, чл.13, ал.4/.

Ценоразпис на предлаганите услуги може да изтеглите от тук.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow