60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Услугите, извършвани от техническия отдел на ВиК ЕООД – Благоевград, осигуряват пълно съгласуване между дейностите по проучване, проектиране и изграждане на съоръжения и инсталации, чиято употреба изисква експертна оценка и контрол от страна на дружеството, съобразно нормативната уредба на Република България и Европейския съюз.

Заявления за услуги извършвани от Технически отдел към „ВиК” ЕООД – Благоевград:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно предоставяне на данни за прединвестиционно проучване и условия за проектиране на техническа инфраструктура – В и К и други мрежи.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на сградни ВиК отклонения, съгл. чл.13, ал.4 от Наредба № 4 / 2004г.

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка готовността на обекта / по отношение на част ВиК/ да бъде въведен в експлоатация и сключване на окончателен договор за предоставяне услугите ВиК – за физически лица.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за проверка готовността на обекта / по отношение на част ВиК/ да бъде въведен в експлоатация и сключване на окончателен договор за предоставяне услугите ВиК – за юридически лица.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на окончателен договор за обекти, които не се присъединяват към ВиК мрежата или са със съществуващи ВиК отклонения.

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект и сключване на предварителен договор съгл. чл.143, ал.1 от ЗУТ – за юридически лица.

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект и сключване на предварителен договор съгл. чл.143, ал.1 от ЗУТ – за физически лица.

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане и съгласуване на проект.

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно съгласуване на скица.

10. ЗАЯВЛЕНИЕ за проучване относно промяна предназначението на земи съгл. чл. 60, ал. 2 от ЗУТ.

11. ЗАЯВЛЕНИЕ за присъединяване – за юридически лица.

12. ЗАЯВЛЕНИЕ за присъединяване – за физически лица.

13. ЗАЯВЛЕНИЕ за присеъдиняване на поземлен имот без застрояване / Наредба №4, чл.13, ал.4/.

Ценоразпис на предлаганите услуги може да изтеглите от тук.