60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

ДОГОВОР ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Заявление за сключване на договор за заустване съгласно Наредба 7 от 14.11.2000 г за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 68 лв без ДДС.