ОТПАДЪЧНИ ВОДИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

ДОГОВОР ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Заявление за сключване на договор за заустване съгласно Наредба 7 от 14.11.2000 г за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 200 лв с ДДС.

ДОГОВОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗГРЕБНА ЯМА

Заявление за сключване на Договор за почистване на изгребна яма може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 200 лв. с ДДС.

Заявление за издаване на Становище – принципно съгласие за почистване на изгребна яма може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 50,00 лв с ДДС.