ОТПАДЪЧНИ ВОДИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

ДОГОВОР ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Заявление за сключване на договор за заустване съгласно Наредба 7 от 14.11.2000 г за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 68 лв без ДДС.

ДОГОВОР ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗГРЕБНА ЯМА

Заявление за сключване на Договор за почистване на изгребна яма може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 29,17 лв. без ДДС /35,00 лв. с ДДС/.

Заявление за издаване на Становище – принципно съгласие за почистване на изгребна яма може да изтеглите от тук. Таксата при подаване на документи е 20,83 лв. без ДДС /25,00 лв с ДДС/.