60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
09/10/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи по реконструкция на ВиК мрежата на квартал жк. „Запад“, на 09.10.2018 г. до 31.10.2018 г. от 8:00 до 17:00 часа ще има временни прекъсвания на водоподаването в следния район на гр. Благоевград: ж.к. „Запад“, бл. 29, 30, 31, 32, 33 и 34.
Молим живущите в района да осигурят достъп до обекта, като не паркират автомобили в интервала от 8:00 до 17:00 часа.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
04/10/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Обидим, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици в централната част на с. Обидим, общ. Банско, в периода 08.10.2018 г. – 02.11.2018 г., от 08:30 до 16:30 часа, ще бъде нарушено водоподаването в с.Обдим, общ. Банско.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
19/09/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи за присъединяване към ВиК мрежата на обект: „Жилищна сграда“, намиращ се в ж.к. „Еленово-1“, на 20.09.2018 г. (четвъртък) от 9:00 до 16:00 часа ще бъде преустановено водоподаването в следния район на гр. Благоевград: ж.к. „Еленово-1“, от бл. 63 до бл. 75.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.