60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
24/04/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на Гл. канализационен клон по ул. „Цар Самуил“, в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Булаир“, гр. Разлог, за периода от 25.04.2019 г. до 23.05.2019 г. (от понеделник до петък включително), без празничните дни, в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Цар Самуил“, в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Иван Шишман“, гр. Разлог.
Възложител на проекта е Община Разлог, а изпълнител – фирма „Миле Инженеринг“ ЕООД.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/04/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с Петрелик, община Хаджидимово, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 40 – 41 – 39 – 47 в с. Петрелик (в района на площада), за периода от 15.04.2019 г. (понеделник) до 19.04.2019 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
10/04/19

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че от 11.04.2019 г. (четвъртък) до 25.04.2019 г. (четвъртък) ще започне ремонт на уличен водопровод по ул. „Васил Априлов“ в участъка от кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Цанко Церковски“ и ул. „ 3 ти Март”, гр. Благоевград. В тази връзка от 08:00 до 17:00 часа водоподаването в този участък ще бъде нарушено по време на строително монтажните работи.
За улесняване на работния процес, умоляваме живущите в посочния участък да освободят уличното платно от паркирани автомобили.
Моля, да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство .

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.