Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
19/09/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи между нов уличен водопровод и съществуващ водопровод на 20.09.2022 г. (вторник) от 09.00 часа до 17.00 часа, ще бъде спряно водоподаването за кв. „Струмско“, ул. „Яне Сандански“, в участъка между ул. „Струма“ и ул. „Освобождение“ и ул. „Освобождение“ от №2 до №10 .
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
19/09/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с авариен ремонт на улична канализация на ул. „Патриарх Евтимий“, на 19.09.2022 г. (понеделник) от 09.00 часа до 17.00 часа, ще бъде спряно водоподаването по ул. „Патриарх Евтимий“; ул. „Стефан Стамболов“ – в пресечката между ул. „Митрополит Борис“ и ул. „Васил Априлов“; ул. „Васил Априлов“ – в пречката от ДГ №8 „Вечерница“ до кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Григор Пърличев“, гр. Благоевград.
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
14/09/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с реконструкция на уличен водопровод, извършвана от външна фирма, на 15.09.2022 г. (четвъртък) от 09.00 часа до 17.00 часа, ще бъде спряно водоподаването по ул. „Васил Априлов“, ул. „Григор Пърличев“ и ул. „7-ма рилска дивизия“, гр. Благоевград.
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
14/09/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с авариен ремонт на улична канализация на бул. „Джеймс Баучер“, на 14.09.2022 г. (вторник) от 09.00 часа до 17.00 часа, ще бъде спряно водоподаването по бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Полковник Димов“, ул. „Крали Марко“, гр. Благоевград.
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
12/09/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с авариен ремонт на улична канализация на бул. „Джеймс Баучер“, на 13.09.2022 г. (вторник) от 09.00 часа до 17.00 часа, ще бъде спряно водоподаването по бул. „Джеймс Баучер“, ул. „Полковник Димов“, ул. „Крали Марко“, гр. Благоевград.
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.