Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
18/09/23

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че поради реконструкция на довеждащ водопровод за с. Черниче, от 20.09.2023 г. (сряда) до 27.09.2023 г. (сряда) от 08:30 часа до 17:30 часа, водоподаването ще бъде прекъсвано.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/09/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с реконструкция на водопровод в с.Селище, махала „Ерделска”, гр. Благоевград, от 18.09.2023 г. до 20.10.2023 г. от 08.00 часа до 17.00 часа в делничните дни, ще бъде нарушено водоподаването в посочения участък.
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/09/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с реконструкция на водопровод във вилната зона на местност „Бодрост”, гр. Благоевград, от 18.09.2023 г. до 20.10.2022 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи.
Всички собственици на вилни сгради в района на хижа „Бодрост” е необходимо да открият партиди във ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД на адрес ул.”Антон Чехов” №3, гр.Благоевград.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/09/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с – Подмяна на главен водопроводен клон етернитови тръби ф150 от напорен резервоар до вътрешна водопроводна мрежа на село Буково, общ. Гоце Делчев от 18.09.2023 г. (Понеделник) до 06.10.2023 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа e възможно да бъде нарушено водоподаването.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/09/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с – Ремонт на довеждащ водопровод (водохващане „Айгър Улук“) за село Ваклиново, общ. Сатовча от 18.09.2023 г. (Понеделник) до 29.09.2023 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа e възможно да бъде нарушено водоподаването.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.