Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
04/08/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на довеждащ водопровод за периода от 08.08.2022 г. (Понеделник) до 19.08.2022 г. (Петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде преустановено водоподаването , с. Крушево, община Гърмен
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
04/08/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на довеждащ водопровод от ВС „Бараката”за периода от 08.08.2022 г. (Понеделник) до 08.08.2022 г. (Понеделник) от 08.00 часа до 16.00 часа ще бъде нарушено водоподаването за с.Баничан, с.Борово, с.Мосомище, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград


02/08/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с планов ремонт на ВиК мрежата по ул. „Васил Априлов“, гр.Благоевград извършван от външна фирма от 3.08.2022 г. (сряда) до 4.08.2022 г. (четвъртък) включително от 08.00 часа до 17.00 часа ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Васил Априлов” от №1 до №22.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
29/07/22

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че ще се извърши профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоара и водопроводната мрежа на с. Каменица, общ. Струмяни, в периода:
От 08:00 часа до 17:00 часа на 03.08.2022 г.,04.08.2022 г. и 05.08.2022 г.
В посоченият период село Каменица, ще бъде с нарушено водоподаване и водата не трябва да се използва за питейни нужди, приготвяне на храна и къпане.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
28/07/22

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с авариен ремонт на водопроводен клон в кв. „Еленово-2, гр. Благоевград, водоподаването ще бъде нарушено от 9:00 до 17:00 на 28.07.2022 г. (четвъртък), от блок №101 до блок №180 и ул. „Атон”, ул. „Ахелой”, ул. „Калиакра”, ул. „Клокотница”, ул.”Орион”, ул. „Орфей”, „ул. „Отдих”, ул. „Преслав”, ул. „Пролет”, ул. „Чудомир Катранджиев” и бул. „П.К.Яворов” от кръстовището с ул. „Преслав” до кръстовището с ул. „Рила”.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.