Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
07/08/20

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Братя Юрукови”, от о.т. 227 до о.т. 528, гр. Разлог, община Разлог, за периода от 10.08.2020 г. до 11.09.2020 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 19:00 ч., ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Братя Юрукови“, гр. Разлог.
Молим живущите в района да осигурят достъп в делничните дни, като не паркират автомобили по ул. „Братя Юрукови“, в интервала от 8:00 до 17:00 часа.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
29/07/20

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че поради изпълнение на строително – монтажни работи – изграждане на връзка между нов уличен водопровод към съществуващ водопровод на 30.07.2020 год. (четвъртък) от 08.00 часа до 17.00 часа водоподаването ще бъде нарушено в махала „Деанска“ , м. „Пейчинска чука“ и частично в с. Изгрев, гр. Благоевград.

Препоръчваме всички потребители в засегнатия район да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
27/07/20

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица „Калоян” от о.т. 576 – о.т. 579 в гр. Гоце Делчев, за периода от 27.07.2020 г. (понеделник) до 31.07.2020 г. (петък), в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
24/07/20

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Шаркьой”, от о.т. 229 до о.т. 172, гр. Разлог, община Разлог, за периода от 27.07.2020 г. до 21.08.2020 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 19:00 ч., ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Шаркьой“, гр. Разлог.
Молим живущите в района да осигурят достъп в делничните дни, като не паркират автомобили по ул. „Шаркьой“, в интервала от 8:00 до 17:00 часа.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
23/07/20

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява, че предстои да бъде извършена планова профилактика /почистване и последваща дезинфекция/ на резервоар „Чакалица“, както и подаване на вода със силно повишена концентрация на хлор (CL) към напорните резервоари и вътрешната водопроводна мрежа, захранвана от ПСПВ – Благоевград към следните населени места, без спиране на водоподаването: гр. Благоевград, селата Дъбрава, Бело поле, Покровник, Рилци и с. Изгрев, община Благоевград, при следния график:

гр. Благоевград – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)
с. Дъбрава – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)
с. Бело поле – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)
с. Покровник – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)
с. Рилци – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)
с. Изгрев – от 18:00 часа на 28.07.2020 (вторник) до 06:00 часа на 31.07.2020 ч. (петък)
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактиката няма да бъде годна за питейно-битови цели.

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.