60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
19/07/17

”ВиК”ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители за възникнала авария на аноден кабел, част от системата за анодна защита на водопроводната мрежа на гр. Благоевград, в градинката пред лятната кафе-градина на хотел „Монте Кристо“ в гр. Благоевград.
За отстраняване на повредата на кабела ще бъдат извършени изкопни работи на 20.07.2017г. (четвъртък), при които ще бъде разкопана тревна площ.
Извиняваме се за причиненото временно неудобство!
От ръководството на дружеството

СЪОБЩЕНИЕ
19/07/17

ВиК Благоевград призовава потребителите да използват отговорно питейната вода през горещите летни месеци.
За първото шестмесечие на 2017 г. годишната инвестиционна програма на дружеството е изпълнена на 50 %.
Използването на вода за непитейни нужди през летните месеци е проблем за всички нас – и като потребители и като водоснабдително дружество, заяви на пресконференция днес инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Благоевград. Тя призова всички абонати на дружеството внимателно да разходват питейна вода, особено в месеците, когато се очаква трайно засушаване и ограничени дебити на водоизточниците.
Ръководството на ВиК Благоевград разчита на добрата координация и с местните власти на територията на десетте общини, в които оперира, за ограничаване на нерегламентираното потребление.
„За момента няма проблем с наличния воден ресурс, но на няколко места на територията на дружеството се наблюдава свръхпотребление, което е свързано с поливане на земеделски култури и то след нерегламентирано свързване към нашата инфраструктура“, заяви Росица Димитрова и допълни, че данните се следят стриктно и ако има съмнения за това се изпращат контролни екипи за проверка.
Резултатите от първото шестмесечие на 2017 г. показват, че „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е успяло да изпълни инвестиционната си програма на 50%, като например на територията на Регионално поделение Гоце Делчев изпълнението е на близо 66%. „Ако времето позволява, ремонтите и подмяната на мрежата ще продължи и върху някои обекти, които не са включени в нея“ – коментира инж. Димитрова. Предстои стартиране на реконструкцията на довеждаш водопровод в района на алеята на парк Бачиново, което ще позволи предотвратяване на аварии и спиране на водоподаването заради стара инфраструктура.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
07/07/17

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА “ВИК” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2017 г. КЪМ 30.06.2017 г. – публични активи. За повече информация тук.

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.