60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

Празник на водата събира талантливите деца на Благоевград
20/03/18

Събитието се организира от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград и Радио Благоевград на Световния ден на водата – 22 март

Под мотото „Природата за водата – природосъобразни решения за водите” „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград ще отпразнува Световния ден на водата и своя професионалния празник. Радио Благоевград е партньор на събитието, което ще бъде на 22 март от 12.00 ч. в Музея на водата – Благоевград.
Програмата ще включва занимателни игри и забавления, насочени към подрастващите. Целта на празника е да се ангажира вниманието на децата, да се провокира тяхната любознателност и не на последно място да се активира у тях истинска загриженост към пестенето на водата.
Ученици ще рисуват на тема „Песента на водата“, а двете институции – Радио Благоевград и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД ще обявят национален фотографски конкурс „Песента на водата“, който ще има за цел да се провокира творческия поглед към водното богатство на Югозападна България – реки, езера, язовири, водопади, извори…
Организаторите канят всички, които желаят, да се присъединят към празника и да заповядат в 12:00 часа в Музея на водата.

СЪОБЩЕНИЕ
20/03/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Теменуга” и ул. „Места”, гр. Хаджидимово, в периода 21.03.2018 г. ÷ 29.03.2018 г., ще бъде нарушено водоподаването при следния график:
1. 21.03.2018 г. ÷ 23.03.2018 г., от 08:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по улиците: „Теменуга “, „Места”, гр. Хаджидимово.
2. 26.03.2018 г. ÷ 29.03.2018 г., от 08:30 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Теменуга “, „Места”, гр. Хаджидимово.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Кампания „Безлихвено плащане“ по случай Световния ден на водата – 22 март 2018 г. и предстоящите Великденски празници
19/03/18

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари задължения на граждани, без да се включват дължимите лихви за забавените плащания.
Безлихвеното плащане ще се извърши в периода от 20.03.2018 г. до 13.04.2018 г. като инициативата обхваща сектор „Население“ и в нея не могат да участват държавни, общински и частни юридически лица.
Плащанията могат да се извършат във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей.
За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола. Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхавата на настоящата кампания.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.