Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
07/06/23

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с подмяна на съществуващ водопровод на ул. „Спартак“, с. Микрево, общ. Струмяни от 08.06.2023 г. (четвъртък) до 13.06.2023 г. (вторник) от 08:30 часа до 17:30 часа, ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Василево“, ул. „Св. Богородица“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Паисий Хилендарски“, ул. „Феникс“.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
06/06/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 07.06.2023 г. (Сряда) до 23.06.2023 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде преустановено водоподаването на ул. с О.Т. 61 – 60 по плана на с. Хвостяне, община Гърмен.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
31/05/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 31.05.2023 г. (Втоник) до 16.06.2023 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде преустановено водоподаването на ул. ”Кулата“ с О.Т. 100 – 190 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
29/05/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. “Поп Богомил” от О.Т. 16 до О.Т. 68 гр. Разлог, общ. Разлог ще бъде нарушено водоснабдяването както следва:
В периода от 30.05.2023г. до 30.06.2023 г. (в работни дни), в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването по следните улици:
ул. „Поп Богомил“ в участъка между ул. „Бяла река“ и ул. „Черна река“
ул. „Бяла река“ в участъка между ул. „Тодор Александров“ и ул. „Яне Сандански“
ул. „Шипка“ в участъка между ул. „Поп Богомил“ и ул. „Васил Левски“
ул. „Васил Левски“ в участъка между ул. „Охрид“ до ул. „Бяла река“
ул. „Иларион Макариополски“ в участъка между ул. „Яне Сандански“ и ул. „Васил Левски“
ул. „Родопи“
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
22/05/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с авария на улична канализация по ул. „Тодор Александров“, гр. Благоевград – на 23.05.2023 г., от 08.00 часа до 17.00 часа ще бъде преустановено водоподаването за абонатите на ул. „Тодор Александров“ №74, вх. А, Б и В, както и Дневна детска ясла №3 „Славей“.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.