Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
27/02/24

• „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява всички собственици на поземлени имоти, сгради и постройки на територията на КК ,,Семково”, че по повод бъдещото присъединяване към водопроводната мрежа е необходимо в срок до 22.03.2024г. да представят копия на документите за собственост, които притежават във Район Белица (гр. Белица) и да попълнят заявление за присъединяване.
Всеки притежател на сграда, непредставил документ за собственост, няма да бъде присъединен към водопроводната мрежа и ще бъде прекъснато водоснабдяването.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
26/02/24

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Шейново ”, от о.т. 427 до о.т. 416, ще бъде нарушено водоснабдяването както следва:
В периода от 26.02.2024 г. до 15.03.2024 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 17:30 ч., ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Шейново“, в участъка между ул. „Кап. Телемах Илиев“ и ул. „Опълченска“ , гр. Разлог, общ. Разлог.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
23/02/24

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с внедряване на нов софтуер, ще бъде преустановена работата на отдел „Продажби и инкасо“ за всички каси в дружеството от 01.03.2024 г. до 05.03.2024 г. ( включително ). Потребителите ще могат да заплащат задълженията си на касите на EasyPay и Български пощи.
През този период ще бъдат приемани документи свързани с административно технически услуги !
Извиняваме се за причиненото неудобство !

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализиция“ ЕООД – Благоевград.

СЪОБЩЕНИЕ
21/02/24

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с авариен ремонт на водопровод на 22.02.2024 г. (четвъртък) от 08:00 часа до 17:00 часа, ще бъде преустановено водоподаването в ж.к. „Орлова чука“ от блок 213 до блок 217.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
20/02/24

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с авариен ремонт на водопровод на 21.02.2024 г. (сряда) от 08:00 часа до 17:00 часа, ще бъде преустановено водоподаването в ж.к. „Орлова чука“ от блок 213 до блок 217.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди. Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.