Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
17/05/24

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод, за периода от 17.05.2024 г. (Петък) до 23.05.2024 г. (Четвъртък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде нарушено водоподаването на улица с О.Т. 62-63 по плана на с. Садово, община Хажидимово.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
16/05/24

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с реконструкция на уличен водопровод на територията на ж.к”Запад”, гр.Благоевград, от 20.05.2024г. до 21.06.2024 г., стартират изкопни работи от блок №55 до блок №36.
Препоръчваме всички живущи в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/05/24

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с монтаж на водомери и присъединяване на вилни сгради към водопроводната мрежа в м. ”Бодрост”, гр. Благоевград, на 22.05.2024 г.(сряда), ще има екип на дружеството.
Всички собственици на вилни сгради в района на м.”Бодрост” е необходимо да имат открити партиди във ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Благоевград.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
14/05/24

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 13.05.2024 г. (Понеделник) до 31.05.2024 г. (Петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде нарушено водоподаването по улица с О.Т. 20-20А-10-10А-4-3-2А по плана на с. Дъбница, община Гърмен.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
14/05/24

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод, за периода от 13.05.2024 г. (Понеделник) до 28.06.2024 г. (Петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде нарушено водоподаването на ул. ”Еделвайс“ с О.Т. 266-116-128-164 по плана на с. Сатовча, община Сатовча.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.