60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ВиК”ЕООД БЛАГОЕВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
21/09/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на тръби за нуждите на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Благоевград” по обособени позиции:

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2018-0004
 

  1. Решение | Публикувано на 21.09.2018 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 21.09.2018 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 21.09.2018 г.
  6.  
     

СЪОБЩЕНИЕ
19/09/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи за присъединяване към ВиК мрежата на обект: „Жилищна сграда“, намиращ се в ж.к. „Еленово-1“, на 20.09.2018 г. (четвъртък) от 9:00 до 16:00 часа ще бъде преустановено водоподаването в следния район на гр. Благоевград: ж.к. „Еленово-1“, от бл. 63 до бл. 75.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/09/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, че във връзка с изпълнението на проект за реконструкция на ВиК мрежите по ул. „Черна река“, (кв. „Средорек“), гр. Разлог, в периода 19.09.2018 г. – 13.10.2018 г. (от понеделник до събота включително), от 14:00 до 16:00 часа, ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Черна река“ (кв. „Средорек“).
Възложител на проекта е Община Разлог, а изпълнител – фирма „БКС“ ЕООД.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.