60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
07/08/17

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че на 09.08.2017 г. (сряда) и 10.08.2017 г. (четвъртък) от 8:00 до 18:00 часа ще се извършва ремонт на довеждащ тръбопровод за гр. Симитли.
Ще бъде нарушено водоснабдяването за кв. „Дълга махала“, кв. „Косячка махала“ и високите части на гр. Симитли.
Извиняваме се за причиненото временно неудобство!

СЪОБЩЕНИЕ
31/07/17

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка с намаляване на дебитите на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване за населените места на територията на Община Благоевград, се въвеждат ограничения относно ползването на питейна вода за други цели в гр. Благоевград и селата на територията на Община Благоевград, със заповед на кмета на Община Благоевград. (Заповед)

СЪОБЩЕНИЕ
29/07/17

с. Зелен дол, Община Благоевград е без водоподаване заради силно понижен дебит на водоизточника
29.07.2017 г., Благоевград

Силно понижен дебит на водоизточника за питейно водоснабдяване на с. Зелен дол, Община Благоевград, доведе до спиране на водоподаването в селото. Причините за проблема са трайното засушаване в района през последния месец, като ситуацията е допълнително се усложнена масовото използване на питейната вода за напояване.Още в ранните часове на деня екипи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград работят за разрешаване на кризисната ситуация, като работят по оводняване на водосбора на водоизточника. До края на деня водоснабдяването в с. Зелен дол ще бъде възстановено, но водата ще може да бъде използвана само за битови цели. От сутринта пред кметството на селото със съдействие на ръководството на поделението в Благоевград бе осигурена водоноска с вода за битови нужди.За трудноподвижните възрастни хора и семействата с малки деца дружеството подсигури туби с минерална вода за пиене.
Ръководството на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Благоевград призовава отново всички абонати внимателно да разходват питейната вода, особено в месеците, когато се очаква трайно засушаване и ограничени дебити на водоизточниците.

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.