ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
20/01/17

Режим на водоподаването в с. Долен, община Сатовча
Начало на режима: 17.01.2017 г.
Очакван период на режима: неопределен
график на спиране на водоподаването: 19.00 ч. до 07.30 ч.
Основание: заповед на кмета на с. Долен
Причина за режим на водоподаването: Намален дебит на водоизточника

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
20/01/17

Местоположение: гр. Благоевград, ул. Никола Вапцаров
Тип: аварийно спиране на водоподаването
Описание: авариен ремонт на водопровод
Начало: 08.40 ч.
Край:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
19/01/17

Местоположение: с. Покровник
Тип: аварийно спиране на водоподаването
Описание: авариен ремонт на довеждащ водопровод
Начало: 08.45 ч.
Край:

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.