Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
25/02/21

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт – подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Мраморна“ с.Струмяни ,общ. Струмяни за периода от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 г. (петък) в часовете от 08.00 часа до 18.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
25/02/21

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка с ремонт на съществуващ уличен водопровод в с. Брежани, Община Симитли в периода от 01.03.2021 г. (понеделник) до 05.03.2021 г. (петък) от 08.00 часа до 17.00 часа водоподаването в с. Брежани и с. Полето ще бъде преустановено по време на строително монтажните работи.
Моля, да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
19/02/21

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на планов ремонт – подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Малешевска“ с.Микрево ,общ. Струмяни за периода от 22.02.2021 г. (понеделник) до 23.02.2021 г. (вторник) в часовете от 08.00 часа до 16.00 часа, водоподаването ще бъде преустановено.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
17/02/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на уличната канализация на 18.02.2021 г. (четвъртък) от 08.00 часа до 17.00 часа ще бъде преустановено водоподаването на ул. „Цар Симеон“, ул. „Тодор Александров“ и ул. „Крушево“, гр. Благоеград.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Стартира конкурсът „С отношение към всяка капка“
10/02/21

По случай отбелязването на Световния ден на водата – 22 март, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, БНР – Благоевград и Музей на водата – Благоевград отправят ново творческо предизвикателство!
Участници в конкурса могат да бъдат всички ученици от 1. до 12. клас, като за целта трябва да изпратят своя творба – рисунка, есе, съчинение или стих на тема „С отношение към всяка капка“.
Участниците могат да изпратят своите произведения на адрес гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Антон Чехов“ №3, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград; на e-mail art_vik@vikblg.com или чрез съобщение на Facebook страницата на Музей на водата – Благоевград.
Необходимо е да бъде посочена информация за автора: имена, клас, учебно заведение, адрес (населено място, улица, номер, вх. и т.н.), както и телефон за връзка.
Крайният срок за подаване на творбите е 15 март 2021г.
Специално сформирано жури ще разгледа и класира произведенията.
Победителите, които ще заемат I, II и III място ще получат награди!
Конкурсът е съвместна инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, БНР – Благоевград и Музей на водата – Благоевград, която цели да насочи вниманието на децата към необходимостта от опазване на водата и отговорната употреба на този жизненоважен ресурс!

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.