60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
11/11/19

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители от с. Струмяни, с. Микрево и с. Драката, Община Струмяни, че във връзка с изпълнение на обект: Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Микрево и участък от довеждащ водопровод за с. Драката, Община Струмяни с възложител Община Струмяни, водподаването ще бъде спряно на 12.11.2019 г. (вторник) от 08:00 до 19:00 часа.
Извиняваме се за причиненото временно неудобство.

От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ
11/11/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличени водопроводи в ж.к. „Дунав” с изпълнител – община Гоце Делчев, за периода от 12.11.2019 г. (вторник) до 13.11.2019 г. (сряда), в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването в района от „Златното пиле” до ул.”Драмси път” („Новият квартал” и ж.к. „Дунав”).
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
01/11/19

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите клиенти, че в периода 8,00 ч. на 05.11.2019 г. до 17,00 ч. на 06.11.2019 г. ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) на резервоарите и водопроводната мрежа на с. Конарско, община Яоруда, област Благоевград.
В посочения период с. Конарско ще бъде с нарушено водоподаване и водата няма да бъде годна за питейно-битови цели.
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград се извинява на своите клиенти за причиненото временно неудобство.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.