60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
24/01/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на спешни строително-монтажни работи по канализационната мрежа на ул. „Пере Тошев” № 2 на 25.01.2019 г. (петък) от 8:30 до 19:00 часа ще бъде преустановено водоподаването в района.
Молим живущите и работещите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили на ул. „Пере Тошев” и ул. „Петко Д. Петков” в участъка между ул. „Д-р Христо Татарчев” и ул. „Васил Мечкуевски” в интервала от 8:00 до 19:00 часа.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/01/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на спешни строително-монтажни работи по канализационната мрежа на ул. „Пере Тошев” № 1 на 16.01.2019 г. от 8:00 до 17:00 часа ще бъде преустановено водоподаването в района.
Молим живущите и работещите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили на ул. „Пере Тошев” и ул. „Петко Д. Петков” в участъка между ул. „Д-р Христо Татарчев” и ул. „Васил Мечкуевски” в интервала от 8:00 до 17:00 часа.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
09/01/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Крушево, община Гърмен, че поради намален дебит на водоизточниците за населеното място от 10.01.2019 г. се въвежда режим на водоползването в с. Крушево.
Режимът ще се провежда при следния график:
• Да се спира водоподаването към цялото населено място всеки ден от 08.00 до 17.00 ч.;
• Да се подава водакъм цялото населено място всеки ден от 17.00 до 08.00 часа

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow