ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
02/12/16

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
„В и К”ЕООД- БЛАГОЕВГРАД
организира КАМПАНИЯ „БЕЗЛИХВЕНО ПЛАЩАНЕ” на задължения към дружеството,
за потребители от сектор „Население”

При плащане на задължения в периода от 12.12.2016 г. до 30.12.2016 г. дължимите лихви за забавено плащане ще Ви бъдат приспаднати от сметката.
Плащанията могат да се извършват във всички касови салони на дружеството и Изипей.
За потребителите, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целият размер на задължението по протокола.
Фактурите, за които има предприети съдебни действия за плащането им, не са в обхвата на настоящата кампания.
Кампанията не важи за потребители юридически лица.
От ръководството

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
01/12/16

Местоположение: с. Черниче, ул. “Орловец”
Тип: Аварийно спиране
Описание: Авариен ремонт на водопровод
Начало: 14:00 ч.
Край: 15.40 ч. /водата е пусната/

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.