Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
22/06/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати от населени места – с. Копривлен и с. Ново Лески, Община Хаджидимово, че от 21.06.2021 г. (понеделник) водоподаването е нормализирано и водата съответства на изискванията на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/06/21

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Ново Ляски и с. Копривлен, общ. Хаджидимово, че водата не трябва да се използва за питейни нужди, приготвяне на храна и миене до 21.06.2021г включително.
Вода за питейно-битови нужди ще бъде осигурена с водоноски.
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/06/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с изпълнението на ремонт на улична канализация по улица „Пенчо Славейков” с о.т. 445 – 440 в гр. Гоце Делчев, за периода от 22.06.2021г. (вторник) до 2.07.2021 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 14:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/06/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с. Осина, община Сатовча, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица от ПИ 208-275 по плана на с. Осина, за периода от 22.06.2021 г. (вторник) до 02.07.2021 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/06/21

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с присъединяване на жилищна сграда към водопроводната мрежа на гр. Благоевград водоподаването ще бъде нарушено на 16.06.2021 г. (сряда) от 08:00 часа до 17:00 часа, на ул. „Синчец”, гр. Благоевград.
Препоръчваме на потребителите,да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.
От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.