60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
18/07/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици „Шипка” с о.т. 438 – 439 в гр. Гоце Делчев, за периода от 22.07.2019г. (понеделник) до 26.07.2019 г. (петък), в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
17/07/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Краище, община Белица, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „20-та“, от о.т. 35 до о.т. 53, с. Краище, за периода от 18.07.2019 г. до 26.07.2019 г., без почивните дни, в часовете от 08:30 ч. до 16:30 ч., ще бъде преустановено водоподаването по ул. „20-та“, с. Краище.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/07/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улица „Даме Груев” с о.т. 311 – 312 – 313 в гр. Хаджидимово, за периода от 16.07.2019 г. (вторник) до 19.07.2019 г. (петък), в часовете от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.