60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
19/02/19

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители от с. Покровник, че във връзка с превключване на нова байпасна връзка на водопровод на АМ „Струма“ Лот 3.1., водподаването ще бъде спряно на 21.02.2019 г. (четвъртък) от 08:00 до 18:00 часа.
Извиняваме се за причиненото временно неудобство.

От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ
13/02/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Гоце Делчев, че във връзка с отстраняване на авария на Главен водопроводен клон, на 14.02.2019 г., в периода от 9.00 часа до 15.00 часа, ще бъде прекъснато водоподаването за населеното място с изключение на следния район: кв. „XII конгрес”; кв. „Косова махала”; ул. „Страцин”; ул. „Стражин”; ул. „Гранична”; ул. „Драгоман”; ул. „Потока”; района между ул. „Стара планина”, „Чаталджа” и „Сан Стефано”.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от преустановеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
За допълнителна информация тел.: 0751 60266.

От ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
30/01/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с.Рибново и с.Крушево общ.Гърмен ,че от 30.01.2019г. е възстановено нормалното водоподаване за питейно-битови нужди, като Дружеството следи стриктно за качеството на водата предназначено за питейно-битови цели,съгласно Наредба №9/2001г.(обн.,ДВ.бр.30 от 2001г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.6 от 2018г.).

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow