60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
17/09/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с.Логодаж, община Благоевград, че във връзка с въведен режим на водата, ще бъде пускана в часовете от 18:00 ч. до 22.00 ч.,в останалите часове ,ще бъде спирано водоподаването.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
17/09/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на
с. Долен, община Сатовча, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по улици с о.т. 159 – 150 в с. Долен, кв. 35, 37, 41 и 42, за периода от 18.09.2019 г. (сряда) до 30.09.2019 г. (понеделник), в часовете от 09:00 ч. до 16:30 ч., ще бъде нарушено водоподаването.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
17/09/19

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Конарско, община Якоруда, че във връзка с изпълнението на ремонт на напорен резервоар за с. Конарско, за периода 18.09.2019 г. от 13,00 ч. до 19.09.2019 г. 18,00ч, ще бъде прекъснато водоподаването за с. Конарско, общ. Якоруда. Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от прекъснатото водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград ще осигури питейна вода за населението, на определени за целта два пункта в селото.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.