60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
16/11/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на ремонт на довеждащ (външен) водопровод „Врисе 2” в с. Плетена с възложител община Сатовча, в периода от 17.11.2018 г. ÷ 14.02.2019 г., от 09:00 до 16:30 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Плетена.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушаване на водоподаването, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
12/11/18

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на спешни строително-монтажни работи по канализационната мрежа на ул. „Петър Зогравски” № 19 на 13.11.2018 г. от 8:00 до 17:00 часа ще има временно прекъсване на водоподаването в района. Молим живущите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили в интервала от 8:00 до 17:00 часа.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.