Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

ВиК– Благоевград призовава своите абонати да плащат сметките си по електронен път
19/03/20

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград призовава своите абонати да се възползват от услугата за безкасово плащане на месечните си задължения чрез електронната платформа ePay.
Апелът на Дружеството е клиентите да не отлагат погасяването на задълженията си в срок, за да не им бъдат начислявани лихви.
Касите на ВиК – Благоевград работят при стриктно спазване на указанията за ограничаване разпространението на COVID-19, като помещенията се третират с дезинфектанти, въведен е и пропускателен режим.
Предвидени са и други възможности за плащане, а целта е абонатите да бъдат максимално улеснени. Клиентите могат да платят още на всички каси на Easypay, в клоновете на „Български пощи“ ЕАД, както и по банков път.

СЪОБЩЕНИЕ
17/03/20

Изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград преустановява изпитването на проби-води за клиенти за неопределено време.

От Ръководството на „ВиК“ЕООД Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.