Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
15/10/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Разлог, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. „Яне Сандански”, от о.т. 292 до о.т. 293 и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 292 до о.т. 207, гр. Разлог, в периода от 18.10.2021 г. до 29.10.2021 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 08:30 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Яне Сандански“, в участъка от кръстовището с ул. „Възраждане“ до кръстовището с ул. „Иван Вазов“ и по ул. „Иван Вазов“ от кръстовището с ул. „арх. Александър Г. Баров“ до кръстовището с ул. „Св. Климент Охридски“, гр. Разлог.
Молим живущите в района да осигурят достъп в делничните дни, като не паркират автомобили в часовете от 8:00 до 17:00 часа по ул. „Яне Сандански“ и ул. „Иван Вазов“, гр. Разлог.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
15/10/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Якоруда, община Якоруда, че във връзка с изпълнението на ремонт на улична канализация по ул. „Христо Ботев”, от кръстовище с ул. „Хаджи Никола Вардев“ до кръстовище с ул. „Мусала“, гр. Якоруда, в периода от 18.10.2021 г. до 29.10.2021 г. (от понеделник до петък включително), в часовете от 09:00 ч. до 16:30 ч., ще бъде нарушено водоподаването по ул. „Христо Ботев“, ул. „Пирин“, ул. „Мусала“ и ул. „Солун“, гр. Якоруда.
В случай, че се наложи удължаване на горепосочения период, дружеството ще информира своевременно засегнатите потребители.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейни нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
08/10/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 25.10.2021 г. (понеделник) до 12.11.2021 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа, в делничните дни, ще бъде преустановено водоподаването на ул.Братя Миладинови, гр.Гоце Делчев, община Гоце Делчев.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
08/10/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 13.10.2021 г. (сряда) до 29.10.2021 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа, делничните дни, ще бъде преустановено водоподаването от о.т.170-158,17-159,19-21 , с. Дебрен, община Гърмен.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
08/10/21

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на довеждащ водопровод за периода от 11.10.2021 г. (понеделник) до 29.10.2021 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа, в делничните дни, ще бъде преустановено водоподаването в с. Парил и с. Нова Ловча, община Хаджидимово.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.