Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Search-icon

НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ
01/02/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 02.02.2023 г. (Четвъртък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде нарушено водоподаването на улиците – “Драма”, „Потока“, „Екзарх Антим“, „Дунав“, „Тодор Александров“, „Христо Матов“, „Патриарх Евтимий“ гр.Гоце Делчев.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
Забележка:
Ремонта на водопроводната мрежа е част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие на общ. Гоце Делчев. Изпълнението на обекта ще се извърши от външна фирма .

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
26/01/23

”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с авариен ремонт на СВО на ул. ”Христо Чернопеев” №26, гр. Благоевград, на 27.01.2023 г. (петък) от 09:00 часа до 13:00 часа, ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Христо Чернопеев“- в отсечката между ул. „Петър Стоянов“ и ул. „К. и Н. Хайдукови“; ул. „К и Н. Хайдукови“ – в отсечката между ул. „Преспа“ и ул. „Петър Стоянов“.
Препоръчваме на потребителите, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди. Извиняваме се за причиненото неудобство.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
21/01/23

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява, че във връзка с възникнала авария на водопроводната мрежа на ул. “Феникс”, с. Микрево, общ. Струмяни, е преустановено водоподаването на част от с. Микрево – района включващ следните улици: ул. “Феникс”, ул. “Васил Левски”, ул. “Цар Самуил”, ул. “Поп Трендафил”, ул. “Стефан Караджа”, с. Микрево, и с. Драката, общ. Струмяни.
Процесът по изпълнението на аварийния ремонт е затруднен от наличието на бетонова настилка по улицата и отстраняването на аварията ще продължи и на 21.01.2023 г.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
18/01/23

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград уведомява за следното свое инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Ковачица“ на река Ковачица в землището на село Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“.

От Ръководството на водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
16/01/23

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен водопровод за периода от 16.01.2023 г. (Понеделник) до 31.01.2023 г. (петък) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде преустановено водоподаването на ул.“Екзарх Антим“, гр.Гоце Делчев.
За улесняване на работния процес е необходимо живущите и работещите в този район да преместят личните си МПС.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
Забележка:
Ремонта на водопроводната мрежа е част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие на общ. Гоце Делчев. Изпълнението на обекта ще се извърши от външна фирма.

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.