60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

НОВИНИ

Нови цени за водоснабдителни и канализационни услуги на ВиК ЕООД Благоевград
30/11/18

На основание Решение № БП-Ц-12/29.11.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл.26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Цени за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.12.2018 г., както следва:
1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите – 1,238 лв/м3 без ДДС
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,152 лв/м3 без ДДС
3. Цена за услугата пречистване на отпадъчни води
3.1. Битови и приравнени към тях потребители – 0,360 лв/м3 без ДДС
3.2. Промишлени и други стопански потребители
– степен на замърсяване 1 – 0,464 лв/м3 без ДДС
– степен на замърсяване 2 – 0,594 лв/м3 без ДДС
– степен на замърсяване 3 – 0,810 лв/м3 без ДДС

Пълният текст на заповедта можете да видите тук.

Кампания „Безлихвено плащане“ по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници
30/11/18

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари задължения на граждани, без да се включват дължимите лихви за забавените плащания.
Безлихвеното плащане ще се извърши в периода от 03.12.2018 г. до 31.12.2018 г. като инициативата обхваща сектор „Население“ и в нея не могат да участват държавни, общински и частни юридически лица.
Плащанията могат да се извършат във всички касови салони на Дружеството, Български пощи, Изипей и Ипей.
За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола. Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхавата на настоящата кампания.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ
21/11/18

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с авариен ремонт на довеждащ водопровод на гр. Симитли и с. Градево на 22.11.2018 г. (четвъртък) от 09.00 часа до 18.00 часа по време на строително монтажните работи водоснабдяването ще бъде нарушено.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

От Ръководството на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Благоевград

виж всички

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Значимост на водата.

Водата е сред най-важните природни ресурси на Земята, що се отнася до съществуването и поддържането на живота. Без нея нито растенията, нито животните, нито ние бихме могли да оцелеем за повече от няколко дни. Организмите на растенията и животните средно се състоят от 50% вода, човешкото тяло – от около 70%, а човешкият мозък – от приблизително 85% вода. Водата участва на практика във всеки физически и мисловен процес, извършван от нас. Логично е да изискваме от себе си и от другите подобаващо отношение към подобна ценност. Но в съзвучие с нагласите и инерциите на съвременния човек водата се приема за даденост. При това най-пряко засегната е питейната вода, която съставлява по-малко от 1% от общото количество вода на земята. Крайно време е да прозрем, че правилното отношение към водата е една от най-съществените персонални и обществени отговорности.