60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Search-icon

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ И ИНКАСО

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Като Физическо лице, за да си откриете нова партида трябва да представите заявление за откриване на партида за граждани по образец тук и копие на документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно ползване). При представителство е нужно да носите и копие от нотариално заверено пълномощно. При новостроящи сгради трябва да представите и копие от разрешително за строеж.

Като Наемател трябва да представите заявление за откриване на партида за граждани по образец тук, копие от договора за наем и Декларация – съгласие по чл. 2 ал.3 от ОУ по образец тук.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Ако сте Юридическо лице необходими документи, които следва да представите във ВИК за откриване на нова партида са заявление за откриване на партида за фирми по образец тук, копие от документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно право), копие от разрешително за строеж и копие от документ за актуална съдебна регистрация. Образец на договор може да видите тук.

Заявление за промяна на партида на потребители на ВиК услуги може да изтеглите от тук. Завлението се придружава от копие на документ, удостоверяващ правото на собственост.

При юридически лица и копие от документ за актуална регистрация.

Всички необходими документи се представят по местонахождение на обекта в населеното място към съответния район на „ВиК Благоевград” ЕООД.