60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

АВАРИИ

15.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Полковник Чамишки"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

15.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Логодажремонт на уличен водопроводот 22:00 ч.

13.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "3-ти Март" на кръстовището с ул. "Васил Априлов" до
ул. "Митрополит Борис" с ул. "Охрид"
ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 12:40 ч.

11.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "3-ти март"ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 14:30 ч.

10.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Димитър Солунски"ремонт на уличен водопроводот 07:10 ч.до 20:00 ч.

09.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Изгревремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:45 ч.

09.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети Март", ул. "Охрид" и ул."Васил Априлов"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

08.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Илинден"ремонт на уличен водопроводот 18:00 ч.до 11:00 ч.

03.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 09:20 ч.до 10:20 ч.

02.05.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодажремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 13:15 ч.

30.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр Симитлиул."Партизанска" и ул. "Кресненско въстание"ремонт на уличен водопроводот 12:40 ч.до 16:15 ч.

30.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сушицаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

28.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Първи май" ремонт на уличен водопроводот 07:40 ч.до 12:20 ч.

26.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Мара Бунева" 7ремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 10:20 ч.

24.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Асен Христов"ремонт на уличен водопроводот 13:40 ч.до 16:20 ч.

24.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. П.К.Яворов -- ж.к. ЕЛЕНОВО2ремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 10:40 ч.

22.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Крупникремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.

20.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Брежаниремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:30 ч.

19.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Черниче ул. Н. Вапцаровремонт на водопроводот 14:45 ч.до 16:50 ч.

19.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Панайот Хитовремонт на уличен водопроводот 06:30 ч.до 12:00 ч.

19.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Цар Асен" ремонт на уличен водопроводот 05:30 ч.до 12:00 ч.

18.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Прилеп" 32ремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 15:30 ч.

18.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Детелина" ремонт на уличен водопроводот 05:30 ч.до 12:00 ч.

16.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Цар Иван Асен" 2 ремонт на уличен водопроводот 21:15 ч.до 12:30 ч.

16.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Чакалица" 2 ремонт на уличен водопроводот 06:45 ч.до 15:00 ч.

16.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Цар Асен" 1 ремонт на уличен водопроводот 23:40 ч.до 15:00 ч.

14.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Стара планина" ремонт на уличен водопроводот 19:50 ч.до 13:20 ч.

14.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети март" 14ремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 15:40 ч.

14.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 13:40 ч.

09.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградЧакалишки водопроводремонт на магистрален водопроводот 20:30 ч.

09.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Освобождение",ул.."Ветрен"ремонт на уличен водопроводот 13:50 ч.до 15:50 ч.

09.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. Васил Левски при РМАремонт на уличен водопроводот 11:50 ч.до 14:50 ч.

09.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Предел ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:15 ч.

08.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Еленоворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:15 ч.

08.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети март" и "Васил Априлов"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 14:40 ч.

08.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 15:30 ч.

08.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покрпвникремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:30 ч.

05.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ж.к. Еленово от бл.55 до бл.65 ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 14:00 ч.

04.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровникремонт на уличен водопроводот 02:00 ч.до 18:10 ч.

03.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рилциремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:21 ч.

03.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Пейо Яворов"ремонт на уличен водопроводот 22:00 ч.до 12:00 ч.

02.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровникремонт на уличен водопроводот 07:45 ч.до 10:45 ч.

01.04.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

30.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Кокиче"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.

30.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.

29.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Ветренремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:05 ч.

28.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Борис Сарафовремонт на уличен водопроводот 11:45 ч.до 13:00 ч.

27.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Освобождение"ремонт на уличен водопроводот 16:30 ч.

27.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Освобождение"ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.до 12:30 ч.

26.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Алдо Ичерели"ремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 12:30 ч.

26.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупник ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.

26.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлог ул."Иларион Макарионополски"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

24.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул."Иван Рилски"ремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 12:45 ч.

23.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Ямбол"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 17:30 ч.

23.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с, Сушицаремонт на водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

20.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рилци ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

19.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Кресненско въстание" ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

19.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Славянска" №24ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 14:40 ч.

16.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 18:20 ч.до 10:40 ч.

16.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. ЧерничеОрловецремонт на водопроводот 12:30 ч.до 14:00 ч.

16.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Искра"ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 12:00 ч.

15.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 09:00 ч.до 13:00 ч.

15.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Детелина"ремонт на водопроводот 01:15 ч.до 10:10 ч.

11.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Калиманци"ремонт на водопроводот 04:45 ч.до 11:00 ч.

10.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Св. Иван Рилски"ремонт на водопроводот 07:20 ч.до 12:30 ч.

08.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на водопроводот 09:00 ч.до 18:00 ч.

08.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на водопроводот 09:05 ч.до 13:00 ч.

05.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Свети Наум" №6ремонт на уличен водопроводот 15:45 ч.до 18:45 ч.

03.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на водопроводот 08:50 ч.до 14:15 ч.

02.03.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. Драгова махала ремонт на уличен водопроводот 09:10 ч.до 10:08 ч.

28.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Дъбравска ремонт водопроводот 09:00 ч.до 10:05 ч.

27.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровникремонт водопроводот 14:25 ч.до 16:25 ч.

24.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Васил Мечкувески"ремонт уличен водопроводот 07:30 ч.до 13:30

23.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Падежко шосе 23-25ремонт уличен водопроводот 07:30 ч.до 13:00

22.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв."Ораново", ул."Септемврийска" ремонт уличен водопроводот 18:45 ч.

22.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул."България", ул."Пирин" и ул."Цар Симеон"ремонт уличен водопроводот 16:15 ч.до 17.40

22.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт уличен водопроводот 09:00ч.до 15:00 ч.

21.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт уличен водопроводот 09:00ч.до 10:30 ч.

21.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул.Роден крайремонт уличен водопроводот 09:10ч.до 16:00 ч.

20.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул.Васил Априловремонт уличен водопроводот 10:20ч.до 16:20 ч.

20.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул.Васил Априловремонт уличен водопроводот 10:20ч.до 16:20 ч.

20.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Черниче ремонт водопроводот 10:00ч.до 14:30ч.

20.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград кв. Освобождение ул. Роден край ремонт уличен водопроводот 09:50ч.

18.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул. "Христо Смирненски"ремонт уличен водопроводот 14:30ч.до 18:00 ч.

18.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград кв."Освобождение" ,ул."Ветрен" и ул. "Роден край"ремонт довеждащ водопроводот 11:30ч.до 11:50 ч.

17.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Полето ремонт довеждащ водопроводот 08:30ч.до 14:55 ч.

16.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черниче ремонт уличен водопроводот 09:50ч.до 14:00 ч.

14.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодаж ремонт уличен водопроводот 11:00ч.до 14:30 ч.

14.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежани между 2-ри и 4-ти блок ремонт уличен водопроводот 10:00ч.до 13:30

14.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Гоце Делчевул.Мидияремонт уличен водопроводот 08:30ч.до 11:00 ч.

14.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул.Шипкаремонт уличен водопроводот 08:45ч.до 11:00 ч.

13.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул.Ветренремонт уличен водопроводот 09:40ч.до 11:00 ч.

12.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Зелен Долремонт уличен водопроводот 9:50ч.до 14:30ч.

12.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Крупникремонт уличен водопроводот 08:45 ч.до 11:00 ч.

09.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Рилциремонт уличен водопроводот 15:10 ч.до 18:30 ч.

09.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул.Ветренремонт уличен водопроводот 14:20 ч.до 16:30 ч.

09.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Градево ремонт довеждащ водопроводот 09:10 ч.до 11:45 ч.

06.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Крупникремонт довеждащ водопроводот 09:15 ч.

06.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул.Трети Мартремонт уличен водопроводот 04:50 ч.

05.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодажпри язовираремонт водопроводот 08:20 ч.до 13:05 ч.

04.02.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. КРУШИЦАремонт уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

31.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:00 на 02.01.2019

28.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Преспа" №2ремонт уличен водопроводот 09:20 ч.до 12:40 ч.

15.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград МБАЛ, ул. "Здраве" и ул."Ал. Константинов" ремонт уличен водопроводот 07:00 ч.до 09:20 ч.

13.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Радовиш" 10 ремонт уличен водопроводот 12:00 ч.

13.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград бул. Димитър Солунски при Каулфланд ремонт уличен водопроводот 04:45 ч.до 16:47 ч.

12.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Патриарх Евтимий ремонт уличен водопроводот 03:45 ч.

10.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград с.Горно Цероворемонт главен водопроводот 00:00 ч.до 10:00 ч.

10.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград жк.Струмско ул. СТРУМА 13 ремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 11:00 ч.

08.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Бодрост
ремонт на уличен водопроводот 16:45 ч.до 19:00 ч.

07.01.2019г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Свети Наум
ремонт на уличен водопроводот 19:00 ч.до 11:30 ч.

31.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Тодор Александров 50
ремонт на уличен водопроводот 16:10 ч.до 18:40 ч.

29.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Менча Кърничева 35Б
ремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:30 ч.

28.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. Грамада ул. "Осогово"29 ремонт на уличен водопроводот 14:20 ч.до 16:35 ч.

23.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул."Христо Татарчев" ремонт на уличен водопроводот 02:30 ч.до 14:10 ч.

20.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул."Ванюша Валчук" ремонт на уличен водопроводот 03:05 ч.до 11:00 ч.

19.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ж.к."Орлова чука" ремонт на уличен водопроводот 18:10 ч.до 19:15 ч.

14.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ж.к."Струмско" ул. "Освобождение" ремонт на уличен водопроводот 10:45 ч.до 13:00 ч.

11.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Братя Миладинови" ремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.

11.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Васил Априлов" и ул. "Костур"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15:10 ч.

07.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. "Ален мак" блок 31ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

07.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. "Освобождение" ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

03.12.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. "Ален Мак" блок 33ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:15 ч.

21.11.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. "Струмско" ремонт на главен водопроводот 15:30 ч.до 20:55 ч.

07.11.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. "ЕЛЕНОВО" бл 19ремонт на уличен водопроводот 04:20 ч.

30.10.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "СКАПТОПАРА" ремонт на уличен водопроводот 22:00 ч.

20.10.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Околчица" № 26 ремонт на уличен водопроводот 00:30 ч.до 11:45 ч.

17.10.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Майор Стефан Иванов " ремонт на уличен водопроводот 00:10 ч.

16.10.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Цанко Церковски " ремонт на уличен водопроводот 08:10 ч.до 11:35 ч.

09.10.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Шипка" ремонт на уличен водопроводот 06:00 ч.

09.10.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Шипка" 14ремонт на уличен водопроводот 22:00 ч.до 10:40 ч.

29.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Горно Хърсово махала Пържоворемонт на главен водопроводот 14:45 ч.

28.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул."Тодор Александров" 90ремонт на уличен водопроводот 02:30 ч.

27.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул."Марица" ремонт на уличен водопроводот 23:15 ч.

27.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ремонт на уличен водопроводот 08:40 ч.до 15:40 ч.

26.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул."Сергей Румянцев" ремонт на уличен водопроводот 10:20 ч.до 15:40 ч.

26.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул."Димитър Йосифов" №1ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 14:00 ч.

19.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Горно Хърсовом.Пържово ремонт на главен водопроводот 16:10 ч.

18.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Еленово" 2ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.

17.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Липа" 27ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

14.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сушицаремонт на довеждащ водопроводот 08:30 ч.

13.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на довеждащ водопроводот 13:40 ч.

04.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбраваремонт на главен водопроводот 20:00 ч.до 10:30 ч.

02.09.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Марицаремонт на уличен водопроводот 05:00 ч.До 13:00 ч.

31.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградУл.''Неофит Рилски''и ул.''Теменуга''
ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 10:30 ч.

30.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Бодрост
ремонт на уличен водопроводот 03:50 ч.

29.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Бодрост и ул. Марица
ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 20:10 ч.

18.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградулица Гьорче Петров 6ремонт на уличен водопроводот 10:20ч.до 11:20ч.

14.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградулица Гьорче Петров и улица Родописпиране на водатаот 09:40ч.до 10:30 ч.

14.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградАвария при въжения мост на Аквапаркаспиране на водатаот 09:00ч.до 13:20

13.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Дъбраваавария на главен водопровод
спиране на водатаот10:00ч.до 15:45ч.

13.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Трети Март" спиране на водатаот 04:10ч.до 16:10

13.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Асен Христов"спиране на водатаот 01:00ч.до 11:40

12.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стефан Стамболов" и ул. "Крали Марко"авария с
нарушено водоподаване
от 11:50ч.до 15:30

12.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Скаптопара 8спиране на водатаот 01:40ч.до 13:30ч.

12.08.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Стефан Караджаспиране на водатаот 06:40ч.до 10:50

25.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. ОКОЛЧИЦАспиране на водатаот 03:20ч.

23.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк.ЕЛЕНОВО от блок 50 до 90спиране на водата

23.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. СВОБОДА спиране на водатаот 09:00ч.

15.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Цар Симеон спиране на водатаот 07:45ч.до

14.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Скаптопара" спиране на водатаот 07:30ч.до 11:00ч.

13.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградглавен водопровод "Джамията" Авариен ремонт на главен водопроводот 16:30 ч. до 23:20 ч.

11.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул.ОКОЛЧИЦАспиране водатаот 12:10.

07.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградБул. Александър Стамболийски при х. Пилевскиспиране водатаот 07:50

07.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Васил Мечкуевски 32спиране водатаот 02:50 ч.

07.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Христо Ценин 4 спиране на водатаот 02:40ч.

06.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Хърсово махала ПържовоАвариен ремонт на главен водопроводот 19:30 ч.

03.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. Запад Авариен ремонт на уличен водопроводот 12:40 ч. до 14:50 ч.

03.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Васил Мечкуевски и Пере Тошев "Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:35 ч.

03.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ "Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

02.07.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Струмско" ул. "Яне Сандански"Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч. до 12:00 ч.

30.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкръстовището м/у бул.В.Левски и ул. Страцин Авариен ремонт на уличен водопроводот 05:00 ч. до 14:50 ч.

29.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Еленово " бл.100Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.

26.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Св.Д.Солунски " Авариен ремонт на уличен водопроводот 03:30 ч. до 11:15 ч.

25.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Ванюша Валчук " Авариен ремонт на уличен водопроводот 02:30 ч. до 12:00 ч.

24.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Еленово " 33Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч. до 12:30 ч.

24.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Дружба " 4Авариен ремонт на уличен водопроводот 23:50 ч. до 07:45 ч.

19.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. ПОКРОВНИК ул. "ИВАН ВАЗОВ " 1Авариен ремонт на уличен водопроводот 21:45 ч. до 12:00 ч.

19.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ " Авариен ремонт на уличен водопроводот 01:05 ч. до 12:20 ч.

17.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Петър Зографски " Авариен ремонт на уличен водопроводот 07:10 ч. до 17:55 ч.

16.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "М-р Стефан Иванов " 14 Авариен ремонт на уличен водопроводот 06:40 ч. до 11:10 ч.

12.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Калиманци " Авариен ремонт на уличен водопроводот 07:20 ч. до 10:40 ч.

10.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стоимен Календерски " Авариен ремонт на уличен водопроводот 04:25 ч. до 10:30 ч.

09.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Ал. Стамболийски " Авариен ремонт на уличен водопроводот 22:30 ч. до 13:30 ч.

08.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Цар Симеон" 35 Авариен ремонт на уличен водопроводот 01:30 ч. до 10:30 ч.

07.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стефан Караджа" Авариен ремонт на уличен водопроводот 17:00 ч. до 20:20 ч.

07.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "ЦАР СИМЕОН" Авариен ремонт на уличен водопроводот 06:10 ч. до 11:00 ч.

03.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "П. Хитов" Авариен ремонт на уличен водопроводот 03:50 ч. до 10:30 ч.

01.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "М-р Ст. Иванов"32 Авариен ремонт на уличен водопроводот 20:30 ч. до 11:50 ч.

01.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Марица" Авариен ремонт на уличен водопроводот 17:30 ч.

01.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "ПОКРОВНИШКО ШОСЕ" Авариен ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

01.06.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградЖК. "АЛЕН МАК " бл.34 Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.

29.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Свобода"Авариен ремонт на уличен водопроводот 05:00 ч. до 11:20 ч.

29.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Калиманци"Авариен ремонт на уличен водопроводот 04:20 ч. до 10:30 ч.

16.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Марица"Авариен ремонт на уличен водопроводот 22:00 ч. до 23:30 ч.

14.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Марица" 18 Авариен ремонт на уличен водопроводот 02:50 ч. до 11:25 ч,

14.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Свобода" Авариен ремонт на уличен водопроводот 02:30 ч. до 11:10 ч.

11.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкръстовището на ул. "Полковник Дрангов" и ул.
"Свобода"
Авариен ремонт на уличен водопроводот 03:40 ч. до 10:30 ч.

08.05.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Гьорче Петров Авариен ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч. до 11:00 ч.

26.04.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграддовеждащ водопровод от х. ЧакалицаАвариен ремонт на довеждащ водопроводот 09:30 ч. до 15:00 ч.

23.04.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. СвободаАвариен ремонт на уличен водопроводот 06:30 ч. до 11:40 ч.

20.04.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградулица Иван МихайловАвариен ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч. до 11:55ч.

11.04.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к Еленово 209 Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч. до 12:00ч.

30.03.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Алеко Константинов"N4 Авариен ремонт на уличен водопроводот 00:30 ч. до 11:45 ч.

29.03.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул."Стефан Стамбулов" ( до млечна кухня -2)Авариен ремонт на уличен водопроводот 18:35 ч. до 12:35 ч.

26.03.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к Еленово при супермаркет Валан Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч. до 18:20 ч.

10.03.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Синчец Авариен ремонт на уличен водопроводот 01:25 ч. до 12:20 ч.

07.02.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к Струмско център 16 ААвариен ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч. до 12:50 ч.

05.02.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. Ален Мак -улица Борис Ангелушев Авариен ремонт на уличен водопроводот 11:25 ч. до 13:55 ч.

25.01.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкръстовището на ул.Трети март и Васил АприловАвариен ремонт на уличен водопроводот 03:40 ч. до 11:45 ч.

04.11.2018г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв.Вароша Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:05 ч. до 11:00 ч.

20.12.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Панайот Хитов"Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч. до 10:20 ч.

19.12.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Панайот Хитов"Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.

06.12.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Арсений Костенцев", 25 Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч. до 13:00 ч.

06.12.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк."Ален мак", бл.30 Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч. до 12:00 ч.

04.12.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Свобода" Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч. до 11:00 ч.

26.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Марица" 27Авариен ремонт на уличен водопроводот 02:20 ч. до 11:00 ч.

22.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Асен Христов"Авариен ремонт на уличен водопроводот 21:50 ч.

16.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Петко Славейков №16"Авариен ремонт на уличен водопроводот 03:20 ч. до 11:00 ч.

14.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Влахина планина"Авариен ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.

10.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Гьорче Петров"Авариен ремонт на уличен водопроводот 15:15 ч. до 19:00 ч.

09.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул."Г-л Тодоров"Авариен ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.

08.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградСтаро СтрумскоАвариен ремонт на уличен водопроводот 08:40 ч. до 10:50 ч.

06.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградУл."Неофит Рилски"Авариен ремонт на уличен водопроводот 10:25 ч. до 13:45 ч.

06.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградУл."Порой"Авариен ремонт на уличен водопроводот 8:50 ч. до 10:25

03.11.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Ален мак" бл.8Авариен ремонт на уличен водопроводот 6:00 ч. до 10:55ч.

12.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Еленово" бл.2Авариен ремонт на уличен водопроводот 9:00 ч. до 10:40 ч.

10.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Крали Марко 10
ул.Стефан Стамболов 1
ул.Полковник Димов
Авариен ремонт на уличен водопроводот 9:15 ч.

10.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградЖ.К. "Еленово" бл. 33 Авариен ремонт на уличен водопроводот 7:10 ч. до 15:05 ч.

10.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица "Авариен ремонт на уличен водопроводот 2:50 ч. до 11:00 ч.

08.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Христо Смирненски "Авариен ремонт на уличен водопроводот 12:05 ч. до 17:20 ч.

08.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стоимен Календерски "Авариен ремонт на уличен водопроводот 07:20 ч.

06.10.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Васил Мечкуевски "Авариен ремонт на уличен водопроводот 01:30 ч.

22.09.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стефан Стамболов"Авариен ремонт на уличен водопроводот 07:30 ч.

20.09.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Гьорче Петров"Авариен ремонт на уличен водопроводот 14:50 ч.

20.09.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Ален мак"Авариен ремонт на уличен водопроводбл. №8от 04:25 ч.
край 10:30 ч.

14.09.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Еленово"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона от бл. №46 до бл. №95от 09:10 ч. до 11:00 ч.

11.09.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Илинден"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:00 ч. до 11:00 ч.
гр. Благоевградж.к. "Ален мак"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:15 ч. до 11:10 ч.

08.09.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Петър Стоянов"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона около плажа от 21:00 ч. до 14:30 ч.

30.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Шипка"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 07:45 ч. до 11:25 ч.

28.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стоимен Календерски"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 04:30 ч. до
гр. Благоевградул. "Петър Стоянов"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 08:30 ч. до 15:00 ч.
гр. БлагоевградЦентрална градска частАвариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 12:00 ч. до 15:00 ч

27.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Марица"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:15 ч. до 10:15 ч.

24.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к."Еленово"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 08:40 ч. до 10:30 ч.
гр. Благоевградбул. "Пейо К. Яворов"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 08:45 ч. до 11:30 ч.
гр. Благоевградул. "Патриарх Евтимий"Авариен ремонт на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:50 ч. до 15:30 ч.

21.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Св. Св. Кирил и Методи"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:40 ч. до 12:15 ч.
гр. Благоевградж.к. "Ален мак" авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:30 ч. до 12:30 ч.
гр. Благоевградж.к. "Бялата висота" авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:30 ч. до 12:30 ч.

20.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Свобода"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:10 ч. до 11:30 ч.

19.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети март"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 07:20 ч. до 11:00 ч.

16.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Марица"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 10:15 ч. до 16:10 ч.

10.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Асен Христов"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 03:00 ч. до
гр. Благоевградул. "Иларион Макариополски"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:20 ч. до 12:00 ч.

09.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Преспа"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 00:30 ч. до 10:25 ч.

08.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Преспа"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:30 ч. до 14:00 ч.

07.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Майор Стефан Иванов"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:30 ч. до 11:00 ч.

06.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Свобода"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:00 ч. до 09:50 ч.

03.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Иларион Макариополски"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 15:30 ч. до 16:10 ч.

01.08.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Еленово"авария на уличен водопроводот бл. № 83 до бл. № 97от 09:00 ч. до 11:30 ч.
гр. Благоевградул. "Чаталджа"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 11:30 ч. до
гр. Благоевградул. "Никола Вапцаров"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 23:00 ч.. до 19:30 ч.

20.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Аргир Манасиев" и ул. "Св. Иван Рилски"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:50 ч. до 10:30 ч.
гр. Благоевградж.к. "Еленово"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 16:350 ч. до 23:40 ч.

18.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Димитър Солунски"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 07:15 ч. до 12:20 ч.

17.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Скаптопара"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 08:00 ч. до 10:35 ч.
гр. Благоевградул. "Панайот Хитов"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 14:40 ч. до 18:00 ч.
гр. Благоевградул. "Прилеп"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 21:30 ч. до

14.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Иван Михайлов"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:30 ч. до 12:00 ч.

12.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Еленово"авария на довеждащ водопроводрайона на авариятаот 09:00 ч. до 12:00 ч. (13.07.2017 г.)
гр. Благоевградж.к. "Орлова чука"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 11:00 ч. до
гр. Благоевградул. "Христо Смирненски"авария на уличен водопровод района на авариятаот 12:05 ч. до 12:20 ч.
гр. Благоевградж.к. "Еленово"авариен ремонт на водопроводрайона на авариятаот 08:30 ч. до 17:00 ч. (13.07.2017 г.)

11.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Александър Стамболийски"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 02:55 ч. до 13:30 ч.
гр. Благоевградул. "Марица"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 06:15 ч. до 10:45 ч.
гр. Благоевградс. Покровник, ул. "Покровнишко шосе"Авариен ремонт на довеждащ водопроводрайона на авариятаот 08:40 ч. до 12:30 ч.

10.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гoце Делчевул. "Полковник Дрангов"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 09:10 ч. до 12:00 ч.

09.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Еленово", ул. "Георги Андрейчин"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 07:10 ч. до 13:15 ч.

08.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Свобода"авария на уличен водопроводрайона на авариятаот 01:30 ч. до 10:45 ч.
гр. Благоевградж.к, "Еленово"авария на уличен водопроводрайона от Бл.21 до Бл.27от 20:50 ч. до 15:50 (09.07.2017г. )

07.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
c. Крупникc. Крупникавария на довеждащ водопроводрайона на авариятаот 08:00 ч. до
с. Поленас. Поленаавария на довеждащ водопроводрайона на авариятаот 08:00 ч. до
с. Сушицас. Сушицаавария на довеждащ водопроводрайона на авариятаот 08:00 ч. до

06.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Хърсово махала "Пържово"Авариен ремонт на довеждащ водопровод "Чакалица"района на авариятаот 18:30 ч. до 17:40 ч. на 07.07.2017г.

05.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Д. Солунски" авариярайона на авариятаот 11:00 ч. до 15:15 ч. (06.07.2017г.)

04.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Еленово"авариярайона на авариятаот 09:30 ч. до

03.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Октомврийска "авариярайона на авариятаот 20:30 ч. до 14:00 ч.

01.07.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Александър Стамболийски "авариярайона на авариятаот 13:50 ч. до 16:15 ч.

30.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Тодор Александров"авариярайона на авариятаот 09:30 ч. до 11:40 ч.

29.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Теплен, общ. Хаджидимовос. Тепленпланово ремонтни дейности на резервоар за питейна водарайона на плановия ремонтот 08:00 ч. (28.06.2017 г.) до 20:00 ч. (29.06.2017 г.)

20.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. "Запад"авариярайона на авариятаот 02:00 ч. 13:30 ч.
гр. Благоевградул. Антон Чеховавариярайона на авариятаот 16:20 ч. до 18:05 ч.
гр. Благоевградул. Дъбравскаавариярайона на авариятаот 17:30 ч. до 20:30 ч.
гр. Благоевградкръговото на ул.Христо Татарчев до ул.Братя Миладиновипланов ремонтрайона на ремонта08:00 ч. до 19:00 ч. на 21.06.2017 г. (сряда)

19.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ж.к Струмско , ул. "Струма"авариярайона на авариятаот 16:50 ч. до 20:20 ч.
гр. Благоевград ул. "Стоимен Календерски" авариярайона на авариятаот 19:00 ч. до 12:00 ч.

18.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", ул. "Славянска"авариярайона на авариятаот 09:15 ч. до 12:15 ч.

16.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Св. Димитър Солунски" (моста на р. "Бистрица")авариярайона на авариятаот 01:35 ч. до 14:40 ч.

15.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Св. Димитър Солунски" (района на Кауфланд)авариярайона на авариятаот 06:15 ч. до 10:30 ч.

14.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Алеко Константинов"авариярайона на авариятаот 06:35 ч. до 11:30 ч.
гр. Банскоул. "Пирин"авариярайона на авариятаот 09:00 ч. до 14:30ч.
гр. Добринищеул. "Хан Аспарух"авариярайона на авариятаот 09:00 ч. до 11:30ч.
гр. Симитлиул. "Христо Ботев"авариярайона на авариятаот 09:00 ч. до 11:00 ч.
с. Баняул. "Ангел Даракчиев"авариярайона на авариятаот 09:00 ч. до 13:00 ч.
с. Тешевос. Тешевоавариярайона на авариятаот 09:30 ч. до 17:00 ч.
с. Балдевос. Балдевоавариярайона на авариятаот 09:30 ч. до 10:30 ч.

10.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Крушево"авариярайона на авариятаот 09:35 ч. до 10:35 ч.

08.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлигр. Симитлиавариярайона на авариятаот 21:00 ч. до 16:00 ч.

07.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Братя Миладинови"авариярайона на авариятаот 09:15 ч. до 13:30 ч.

06.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Витоша"авариярайона на авариятаот 08:30 ч. до 10:50 ч.
с. Сатовчаул. "Л. Живкова"авариярайона на авариятаот 09:00 ч. до
гр. Благоевград бул. "Димитър Солунски"авариярайона на авариятаот 09:15 ч. до 14:25 ч.
гр. Разлогул. "Кирил и Методий"авариярайона на авариятаот 09:30 ч. до 12:00 ч.
с. Илинден, общ. Хаджидимовокв. "Андон Полянов"авариярайона на авариятаот 09:30 ч. до 10:40 ч.
гр. Разлог ул. "Голак"авариярайона на авариятаот 12:00 ч. до 14:00 ч.

04.06.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Арсений Констенцев" авариярайона на авариятаот 00:00 ч. до 09:50 ч.
гр. Благоевград ж.к. "Еленово" Бл. 31-32 авариярайона на авариятаот 01:30 ч. до 13:25 ч.
с. Еленово с. Еленово авариярайона на авариятаот 04:40 ч. до 12:20 ч.

30.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимово гр. Хаджидимово ремонт на /тласкателен/ водопровод с нарушено водоподаване в часовете от 09.00 до 16.00ч.района на авариятаот 30.05.2017г. до 02.06.2017г.

29.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Христо Смирненскиавариярайона на авариятаот 10:30 ч. до 11:05 ч.

28.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Менча Кърничева №35авариярайона на авариятаот 06:00 ч. до 12:00 ч.
гр. Благоевградул. Мара Бунева №3авариярайона на авариятаот 07:00 ч. до 14:30 ч.

27.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к.Запад, бл. №53, №54, №55авариярайона на авариятаот 08:00 ч. до 10:30 ч.
с. Еленовос. Еленовоавариярайона на авариятаот 18:00 ч. до 10:30 ч. на 28.05.2017г.

25.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Данаил Крапчевавариярайона на авариятаот 09:20 ч. до 14:00 ч.
гр. Благоевградул. Хайдукови и ул. Иван Рилскиавариярайона на авариятаот 12:45 ч. до 14:00 ч.

24.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Зелен Долс. Зелен Долавариярайона на авариятаот 18:00 ч. до
с. Бело полес. Бело полеавариярайона на авариятаот 22:20 ч. до 11:10 ч.

23.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. Еленовоавариярайона на авариятаот 09:400 ч. до 10:30 ч.

18.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Околчицаавариярайона на авариятаот 07:00 ч. до 10:30 ч.
с. ДелвиноПешовска махалаавариярайона на авариятаот 15:45 ч. до 16:00 ч.

17.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградрайона на джамиятаавариярайона на джамията и 5-то СОУот 08:45 ч. до 14:50 ч.

16.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Сава Михайловавариярайона на авариятаот 09:15 ч. до 10:35 ч.
гр. Симитлис. Градевоавариярайона на с. Градевоот 17:30 ч. до

12.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Трети Мартавариярайона на авариятаот 08:00 ч. до 12:30 ч.
гр. Благоевградул. Славовоавариярайона на авариятаот 08:30 ч. до 13:30 ч.
гр. БлагоевградУл. Вихренавариярайона на авариятаот 10:00 ч. до 12:30 ч.
гр. Благоевградул. Парангалица авариярайона на авариятаот 09:30 ч. до 10:20 ч.
гр. Благоевградул. Околчицаавариярайона на авариятаот 16:00 ч. до 19:50 ч.

11.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рилци и с. Бело полес. Рилци и с. Бело полеавариярайона на авариятаот 00:15 ч. до 11:20 ч.
с. Покровникс. Покровникавариярайона на авариятаот 07:10 ч. до 11:20 ч.

09.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Патриарх Евтимий, ул.Георги Пърличев и Част от ул.Стефан Стамболовавариярайона на авариятаот 10:00 ч. до 14:50 ч.
гр. Благоевградж.к Запад бл.24авариярайона на авариятаот 14:30 ч. до

05.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Марицаавариярайона на авариятаот 08:20 ч. до 10:40 ч.
гр. Благоевградрайона на джамиятаавариярайона на авариятаот 11:00 ч. до 14:10 ч.
гр. Благоевградул. Марицаавариярайона на авариятаот 12:00 ч. до 14:40 ч.

04.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. " Христо Чернопеев" №37авариярайона на авариятаот 23:10 ч. на 03.05.2017 г. до 12:30 ч. на 04.05.17 г.
гр. Благоевградул. Христо Смирненски №19 авариярайона на авариятаот 14:00 ч. до 17:00 ч.

02.05.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул.Драма и ул. Пейо Яворовпланиран ремонт, ново строителство на водопроводрайона на ремонтаот 09:00 ч. на 02.05.2017 г. до 17:00 ч. на 22.05.17 г.

28.04.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул.Ванюша Валчук №1авариярайона на аварияот 05:20 ч. до 10:30 ч.
с. Абланицапомпена станция "Абланица" 2 подемавария района на аварияот 16:00 ч. до 23:00 ч.

27.04.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Васил Мечкуевски №13авариярайона на аварияот 03:00 ч. до 10:50 ч.
гр. Благоевградж.к Еленово блок №107авариярайона на аварияот 08:50 ч. до 12:25 ч.

24.04.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к Запад №35авариярайона на аварияот 19:00 ч. до

22.04.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. майор Стефан Ивановавариярайона на аварияот 02:00 ч. до 13:00 ч.
гр. Благоевградул. Стоимен Календерскиавариярайона на аварияот 07:40 ч. до 10:40 ч.

05.04.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Прилепавариярайона на аварияот 07:50 ч. до

04.04.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. Освобождениеавариярайона на кв. Освобождениеот 12:10 ч. до 13:20 ч.
гр. Благоевградул. Яворавариярайона на авариятаот 15:55 ч. до

02.04.2017г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Петър Стояновавариярайона на авариятаот 23:50 ч. до 12:30 ч.

31.01.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкръстовището между бул. Д.Солунски и ул.Марицаавариярайона на авариятаот 03:50 ч. до 10:15 ч.

29.03.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Цар Борис I авариярайона на авариятаот 16:00 ч. до

28.03.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Гьорче Петров и ул.Родопиавариярайона на авариятаот 10:50ч. до 12:10ч.

24.03.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Цар Симеонавариярайона на авариятаОт 20.00 ч. до 11.40 ч. на 25.03.2017г.

13.03.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. Струмскоремонт на спирателен кранул. „Броди“, ул. „Битоля“ и ул. „Яне Сандански“ на 14.03.2017 г
от 9:00 до 13:00 часа

06.03.2007 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградж.к. Ален макавариярайона на аварията09.30 ч. до 11.20 ч.

22.02.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградс. МощанецХлориранерайона на с. Мощанецот 22.02.2017 г. до 24.02.2017 г.

15.02.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенас. Плетенаавариярайона на аварията10.00 ч. до 15:20 ч.
с. Делвинос. Делвиноавариярайона на аварията10:45 ч. до 12:30 ч.
с. Черничес. Черничеавариярайона на аварията11.00 ч. до 12:20 ч

10.02.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Полковник Дрангов" 98авариярайона на аварията09.30 ч. до 12:30 ч.
с. Долен, общ. Сатовчас. Долен, общ. Сатовчаавариярайона на аварията16.00 ч. до 16.30 ч.
гр. Банскоул. "Найден Геров" до х-л "Тане"авариярайона на аварията16.00 ч. до 16.30 ч.
с. Черничес. Черничеавариярайона на аварията09.30 ч. до 11:30 ч.

09.02.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудас. Юруковоавариярайона на аварията09.00 ч. до 11.50 ч.
гр. Симитлимахала Косячкаавариярайона на аварията09.30 ч. до 13.00 ч.
гр. Г.Делчев с. Крибулавариярайона на аварията09.30 ч. до 11.00 ч.
гр. Благоевградул. Христо Чернопеев №38авариярайона на аварията09.30 ч. до 14.00 ч.

07.02.2017 г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлис. Черничеремонт на довеждащ водопроводрайона на аварията08.00 ч. до 19.00 ч.