60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

АВАРИИ

07.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Стара планина"ремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 12:30 ч.

07.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Димитър Благоев"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.

06.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Изгревпри кметствоторемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:20 ч.

06.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Стара планина"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

06.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горемеремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:00 ч.

05.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на довеждащ водопроводот 10:00 ч.

05.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 11:20 ч.

03.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселул. "Хан Аспарух"ремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 17:00 ч.

03.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Алеко Константинов"ремонт на уличен водопроводот 15:15 ч.до 18:20 ч.

03.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Места" и ул. "Здравец"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 15:00 ч.

03.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 15:40 ч.

02.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачеворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 11:30 ч.

01.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Копривленремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:50 ч.

01.05.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Места"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 14:40 ч.

30.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 15:30 ч.до 19:00 ч.

30.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

30.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбраваремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 12:00 ч.

29.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. Ораново, ул. "Славянска"ремонт на уличен водопроводот 15:50 ч.до 16:10 ч.

29.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 15:00 ч.

29.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Родина"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:25 ч.

28.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 15:20 ч.до 17:00 ч.

28.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

28.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:00 ч.

28.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Явор"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:30 ч.

28.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Струмяниремонт на довеждащ водопроводот 09:20 ч.до 11:30 ч.

27.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 16:30 ч.

27.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул. "Родопи"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 11:40 ч.

27.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Родина"ремонт на уличен водопроводот 10:25 ч.до 13:00 ч.

27.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце ДелчевСметищеторемонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 15:00 ч.

27.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на довеждащ водопроводот 08:50 ч.до 15:00 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на уличен водопроводот 12:30 ч..до 15:00 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Тешеворемонт на уличен водопроводот 12:30 ч..до 13:30 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 11:20 ч..до 13:30 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупнику. "Кресненско възстание"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч..до 15:00 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциремонт на довеждащ водопроводот 08:30 ч..до 13:00 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Христо Смирненски"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 12:30 ч.

26.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 13:00 ч.

24.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодажремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 18:00 ч.

24.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 14:30 ч.

24.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бороворемонт на уличен водопроводот 11:15 ч.до 12:30 ч.

24.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 08:40 ч.до 11:30 ч.

23.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселул. "Кокиче"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:00 ч.

23.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Борис Клеменчиев"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.

23.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

23.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15:40 ч.

22.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 11:00 ч.

22.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сушицаремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградводопровод Чакалица, местност "Момин път"ремонт на довеждащ водопроводот 13:30 ч.до 17:15 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Св.св. Кирил и Методий"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Св.св. Кирил и Методий"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Струмяниул. "Долна Белица"ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.до 15:45 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлипри пазараремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:30 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Шар планина"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:45 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Бъндерица"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 14:00 ч.

21.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 12:00 ч.

20.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

20.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничекв. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 11:00 ч.

20.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

17.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Краищеремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 19:00 ч.

17.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 12:50 ч.до 15:15 ч.

17.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеул. "Владимир Поптомов"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

17.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 08:20 ч.до 12:40 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Обидимремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 16:30 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Отец Паисий"ремонт на уличен водопроводот 10:20 ч.до 11:30 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осеноворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 11:00 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Здравец"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Абланицаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:10 ч.

16.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Каменицапри Защитените жилищаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 16:30 ч.

15.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Тешеворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

15.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 11:10 ч.

15.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:30 ч.

15.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на довеждащ водопроводот 09:20 ч.

14.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Доленремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.

14.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимовоул. "Възрожденска" и ул. "Панайот Волов"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

14.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Рила" и ул. "Стефан Караджа"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

14.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:20 ч.

13.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Младост"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:00 ч.

13.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 12:30 ч.

13.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", ул. "Победа"ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 15:05 ч.

13.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бело полепри Кметствоторемонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 10:45 ч.

12.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскопри Телефонния заводремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:50 ч.

12.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевом. "Перивол"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

12.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно драглищеремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:00 ч.

12.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 09:10 ч.до 11:00 ч.

11.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняновоул. "Иван Вазов"ремонт на уличен водопроводот 11:10 ч.до 13:10 ч.

10.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:40 ч.

09.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

09.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:20 ч.

08.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Тешеворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

08.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "3-ти март" 51ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 11:15 ч.

08.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 08:50 ч.до 13:00 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Димитър Солунски"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч..до 17:05 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вилкоселремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 13:25 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 12:00 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 10:45 ч.до 14:00 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 10:40 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Струмяниремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "3-ти март"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:00 ч.

06.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

05.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на довеждащ водопроводот 13:15 ч.до 15:10 ч.

05.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселул. "Заря"ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 13:30 ч.

05.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

05.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Даскал Господин"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:00 ч.

05.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Корницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:00 ч.

04.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеул. "Христо Ботев"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 16:30 ч.

03.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Отец Паисий"ремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 17:00 ч.

03.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:30 ч.

03.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Корницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:50 ч.

03.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 12:20 ч.

02.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Изгревул. "Мир"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 17:00 ч.

02.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. РазлогРомската махаларемонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 16:10 ч.

02.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.

02.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

02.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:15 ч.

02.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциул. "Черноризец Храбър"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 10:00 ч.

01.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселул. "Димчо Дебелянов"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

01.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Полеторемонт на уличен водопроводот 10:45 ч.до 13:50 ч.

01.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 10:35 ч.

01.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 09:00 ч.до 10:45 ч.

01.04.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:20 ч.

31.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "8-ма и 9-та"ремонт на уличен водопроводот 09:10 ч.до 11:10 ч.

31.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

31.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сушицаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

31.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Димитър Солунски" - при Старите гробищаремонт на уличен водопроводот 08:20 ч.до 12:00 ч.

30.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 15:00 ч.

30.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевом. "Перивол"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:00 ч.

30.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 14:20 ч.

30.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Александър Стамболийски"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:15 ч.

30.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:50 ч.

30.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Петка Филипова"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.

29.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаремонт на уличен водопроводот 12:50 ч.

29.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 11:30 ч.

29.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Струмяниремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

28.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Димитър Солунски"ремонт на уличен водопроводот 16:45 ч.до 20:40 ч.

27.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 12:20 ч.до 14:00 ч.

27.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 12:20 ч.до 14:00 ч.

27.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сушица ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15:10 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Балдево ремонт на уличен водопроводот 12:40 ч.до 15:00 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 15:00 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Копривленремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Асен Христов"ремонт на уличен водопроводот 11:40 ч.до 13:00 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 12:40 ч.

26.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 13:40 ч.

25.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

25.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:45 ч.

25.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Асен Христов"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

23.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитли ул. Искраремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.

23.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 15:30 ч.

23.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

23.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

23.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Лазар Герман"ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч..до 10:30 ч.

22.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Броди"ремонт на уличен водопроводот 16:20 ч..до 17:00 ч.

22.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 15:00 ч.

22.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 11:30 ч.

22.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 11:30 ч.

21.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Вихрен"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 14:00 ч.

19.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаул. "Ходжова поляна"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 12:30 ч.

19.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевом. "Перивол"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч..

19.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Мара Бунева"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:20 ч.

18.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гайтаниноворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 12:00 ч.

18.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 10:40 ч..до 12:20 ч.

18.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 11:00 ч.

18.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Стара планина"ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 10:50 ч.

17.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 15:20 ч.

17.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Малешевска"ремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 17:00 ч.

17.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 10:30 ч.

15.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:00 ч.

13.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогкв. "Нов път", ул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 19:00 ч.

13.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:40 ч.

13.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Димитър Солунски" при КФМремонт на уличен водопроводот 03:00 ч.до 14:00 ч.

12.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Христо Татарчев" 34ремонт на уличен водопроводот 13:45 ч.до 15:40 ч.

12.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Местаремонт на пожарен хидрантот 10:45 ч.до 14:30 ч.

12.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Струмяниул. "Спартак" 1ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:10 ч.

12.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", ул. "Славянска"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:15 ч.

12.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциул. Васил Левски"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 09:50 ч.

12.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Елешницаремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:20 ч.

11.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Габър"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 16:00 ч.

11.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Полеторемонт на довеждащ водопроводот 12:00 ч.до 16:00 ч.

11.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баничанремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 11:40 ч.

11.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осеноворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 15:00 ч.

11.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Христо Ботев"ремонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 11:30 ч.

11.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Шипка"ремонт на уличен водопроводот 07:25 ч.до 13:00 ч.

10.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 16:00 ч.

10.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Септемврийска"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:40 ч.

10.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Христо Ботев"ремонт на уличен водопроводот 08:20 ч.до 11:00 ч.

10.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевоул. "Людмила Живкова"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:10 ч.

10.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Крушево" 27ремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 10:35 ч.

10.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровникпри обръщателнатаремонт на уличен водопроводот 03:45 ч.до 12:30 ч.

09.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 10:30 ч.

09.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Селищемахала "Ерделска"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:00 ч.

09.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Господинциремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 11:00 ч.

09.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 15:40 ч.

08.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Вълкосел ул.Людмила Живкова ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 15:00 ч.

08.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Рилциремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 14:00 ч.

08.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Марчево ремонт на уличен водопроводот 10:20 ч.до 11:00 ч.

08.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09;30 ч.до 11:30 ч.

08.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Гоце Делчевул.Хан Крум ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 10:50 ч.

08.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Брезница ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:45 ч.

07.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Брежаниремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 13:45 ч.

07.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Микреворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 12:10 ч.

07.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
Гр. Благоевград ул. "Шипка"ремонт на уличен водопроводот 05:40 ч.до 12:30 ч.

06.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодажремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:00 ч.

06.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочан ул. Септемврийска ремонт на уличен водопроводот 17:10 ч.

06.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:45 ч.

05.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Клисураремонт на довеждащ водопроводот 17:45 ч.до 11:00ч.

05.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодаж и с. Клисураремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 16:00 ч.

05.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:45 ч.

05.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорударемонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:20 ч.

05.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 09:50 ч.

05.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 10:40 ч.

04.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Шипка"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:30 ч.

04.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Братя Кулеви"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

04.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Царица Йоана"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:30 ч.

03.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Александър Стамболийски" до хотел "Пилевски"ремонт на уличен водопроводот 07:30 ч..до 11:40 ч.

02.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце ДелчевПресевнатаремонт на уличен водопроводот 10:10 ч..до 14:00 ч.

02.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Богомил"ремонт на уличен водопроводот 09:55 ч..

02.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодажремонт на уличен водопроводот 09:20 ч..

02.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 10:30 ч.

02.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 08:40 ч..до 10:30 ч.

01.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БанскоЦялата западна част на градаремонт на уличен водопроводот 17:00 ч.до 19:20 ч.

01.03.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградводопровод "Чакалица"ремонт на довеждащ водопроводот 15:45 ч.до 18:30 ч.

26.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бороворемонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 11:40 ч.

25.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоул. "8-ма"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:00 ч.

25.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Вергил Ваклинов"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:20 ч.

25.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Александър Стамболийски"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 10:00 ч.

25.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добри Лакиремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.

25.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Раздолремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:00 ч.

25.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Алеко Константинов"ремонт на уличен водопроводот 05:40 ч.до 11:15 ч.

24.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Рибново ремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 16:20 ч.

24.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Дебрен улица 8-ма ремонт на уличен водопроводот 14:20 ч.до 15:30 ч.

24.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Осеново ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:30 ч.

24.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград кв. Струмско ул. Броди ремонт на уличен водопроводот 04:30 ч.до 12:00 ч.

23.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Стара гараремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 11:00 ч.

23.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлог ул. Шейноворемонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 12:00 ч.

23.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дагоноворемонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 11:20 ч.

23.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул."Детелина" ремонт на уличен водопроводот 05:00 ч.до 13:30 ч.

22.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 17:10 ч.

22.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоремонт на уличен водопроводот 11:55 ч.до 13:55 ч.

22.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградкв. Вароша ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 17:30 ч.

22.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

22.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:30 ч.

21.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Крупник ул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:45 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Септемврийска"ремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 18:00 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Бор"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 16:00 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горемеремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул. "10-та"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 16:00 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Марчеворемонт на уличен водопроводот 10:25 ч.до 15:30 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул.. "Хан Омуртаг"ремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.

19.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничекв.. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

16.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревокв.. "Нова махала"ремонт на уличен водопроводот 14:35 ч.до 17:30 ч.

16.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети март"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:20 ч.

13.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Вихрен"ремонт на уличен водопроводот 22:30 ч.до 12:50 на 14.02.2021 г.

12.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 14:40 ч.

12.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Марулевска"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

12.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:30 ч.

10.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 16:00 ч.

10.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Младост"ремонт на уличен водопроводот 14:20 ч.

10.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 11:20 ч.до 15:20 ч.

10.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Вергил Ваклинов"ремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.до 12:00 ч.

10.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:30 ч.

09.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Семково"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.

09.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Младост"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.

08.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Краищеремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:00 ч.

08.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Явор" 15ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 12:15 ч.

08.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 09:30 ч.

07.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:40 ч.

06.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микреворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:30 ч.

05.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микреворемонт на уличен водопроводот 14:50 ч.

05.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Цапареворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

05.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

05.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицакурорт "Семково"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.

04.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Копарево"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

04.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциул. "Черноризец Храбър"ремонт на уличен водопроводот 11:15 ч.до 13:00 ч.

04.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградплощад "Мите Марков"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:50 ч.

03.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крибулремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

03.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Осогово" 21ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч..до 16:00 ч.

03.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Александър Стамболийски"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч..до 12:45 ч.

03.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 11:00 ч.

03.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мосомищеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 13:00 ч.

02.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 13:15 ч..

02.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаул. "Неврокоп"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч..до 13:30 ч.

02.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Корницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 11:30 ч.

01.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Борис Сарафов"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

01.02.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 12:00 ч.

31.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр .Симитлиул. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 10:00 ч.

28.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбраваремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 16:35 ч.

28.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Еленово" от бл. 100 нагореремонт на уличен водопроводот 10:35 ч.до 14:45 ч.

27.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:15ч.

26.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградсрещу бензиностанция "Варко"ремонт на уличен водопроводот 20:45 ч.

26.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Шипка"ремонт на уличен водопроводот 03:15 ч.до 11:20 ч.

25.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Доленремонт на уличен водопроводот 15:30 ч.до 16:55 ч.

25.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Хвостянеремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:00 ч.

25.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Ален мак", бл. 21ремонт на уличен водопроводот 09:25 ч.до 11:00 ч.

25.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Бодрост"ремонт на уличен водопроводот 03:30 ч.до 10:25 ч.

24.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Господинциремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 14:00 ч.

24.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Хвостянеремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 10:30 ч.

22.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Драглищеул. "16-та"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:15 ч.

22.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 16:00 ч.

22.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Захари Стоянов"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

22.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Драгоман"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 11:00 ч.

22.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. КочанСтопански дворремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 10:10 ч.

22.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:20 ч.

21.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Тешеворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:00 ч.

21.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 11:00 ч.

21.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Китка"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

21.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбницаремонт на довеждащ водопроводот 09:30 ч.до 14:00 ч.

21.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Панайот Хитов"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 14:30 ч.

20.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевкв. "Червена звезда"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 11:10 ч.

20.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Здравец"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 14:30 ч.

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "Тодор Каблешков"ремонт на уличен водопроводот 14:30 ч..

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Прилеп"ремонт на уличен водопроводот 11:50 ч.до 14:00 ч.

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на уличен водопроводот 11:20 ч.до 12:20 ч.

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Места"ремонт на уличен водопроводот 11:20 ч.до 13:40 ч.

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Арсений Костенцев" и ул. "Петко Д.Петков"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Тодор Александров", ул. "Цар Симеон" и ул. "Крушево"ремонт на улична канализацияот 09:00 ч.до 15:10 ч.

19.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 06:00 ч.

18.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново"ремонт на уличен водопроводот 13:40 ч.до 19:00 ч.

18.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.

18.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Драгоман" и ул. "Потока"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 10:50 ч.

18.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 16:00 ч.

18.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Раздолремонт на уличен водопроводот 07:50 ч.

17.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крушеворемонт на довеждащ водопроводот 16:00 ч.

17.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Борово, с. Баничан, с. Корница и с. Лъжницам. "Бараката"ремонт на довеждащ водопроводот 13:00 ч.до 12:00 ч. на 18.01.2021 г.

16.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
Курорт "Семково"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:00 ч.

16.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Обидимм. "Совато"ремонт на довеждащ водопроводот 09:30 ч.до 14:00 ч.

16.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеул. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

15.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Петър Зографски"ремонт на уличен водопроводот 22:30 ч.до 11:00 ч. на 16.01.2021г.

15.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 17:00 ч.

15.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Китка"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 11:40 ч.

15.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.до 16:00 ч.

15.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Цар Симеон" 29ремонт на уличен водопроводот 07:50 ч.до 10:15 ч.

14.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:00 ч.

14.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крушеворемонт на уличен водопроводот 11:45 ч.до 14:50 ч.

14.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Георги Ваклинов"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:40 ч.

14.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Драмски път"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:30 ч.

14.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 06:30 ч.до 12:30 ч.

13.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Цар Борис III" 24ремонт на уличен водопроводот 13:25 ч.до 14:30 ч.

13.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Фърговоремонт на довеждащ водопроводот 12:00 ч.до 18:00 ч.

13.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на довеждащ водопроводот 12:00 ч.до 17:30 ч.

13.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на довеждащ водопроводот 10:15 ч.до 11:45 ч.

13.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Копривленремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

13.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Босилек"ремонт на уличен водопроводот 05:20 ч.до 11:10 ч.

12.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 14:10 ч.до 17:15 ч.

12.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Корницаремонт на уличен водопроводот 12:40 ч.до 17:00 ч.

12.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Малчика"ремонт на уличен водопроводот 11:40 ч.до 15:30 ч.

10.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крушеворемонт на довеждащ водопроводот 16:00 ч.до 19:00 ч.

10.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сушицаремонт на довеждащ водопроводот 10:00 ч.до 16:00 ч.

10.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. Дъбравска, ул. Бадемите, ул. Мелник, ул . Ст.
планина, ж.к. Еленово - бл. 215-217
ремонт на довеждащ водопроводот 09:00 ч.

09.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Орловица" 4ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 12:00 ч.

08.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Раздолремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 14:20 ч.

08.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кременремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:00ч.

08.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

08.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:30 ч.

07.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Елешницаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:30 ч.

07.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

07.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Хвостянеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15: 00 ч.

07.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на довеждащ водопроводот 09:40 ч.до 16:10 ч.

06.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 11:20 ч.до 13:30 ч.

06.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселул. "Лилия"ремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.до 11:00 ч.

06.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осиковоремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:55 ч.

06.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 11:20 ч.

06.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15:00 ч.

06.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 15:30 ч.

05.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "Тодор Каблешков"ремонт на уличен водопроводот 12:15 ч.до 14:00 ч.

05.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 12:10 ч.до 17:00 ч.

05.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.ад 15:00 ч.

05.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеул. "Димитър Талев"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 12:00 ч.

04.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Хвостянеремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.

03.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Александър Стамболийски" при парк "Македония"ремонт на уличен водопроводот 03:30 ч.до 12:00 ч.

02.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Цапареворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 17:00 ч.

02.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 14:50 ч.

02.01.2021г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осиковоремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:40 ч.

31.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 13:35 ч.до 14:30 ч.

31.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:25 ч.

30.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Драглищеремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 13:00 ч.

30.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Иларион Макариополски"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:00 ч.

30.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Екзарх Антим"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:30 ч.

30.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Блатскаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

30.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:00 ч.

29.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:00 ч.

29.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:45 ч.до 15:10 ч.

27.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осинаремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 16:00 ч.

27.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 06:10 ч.до 11:00 ч.

25.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Покровнишко шосе"ремонт на уличен водопроводот 07:55 ч.до 11:30 ч.

24.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Балдеворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 13:00 ч.

23.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
м. Студената водаремонт на довеждащ водопроводот 20:00 ч.до 12:30 ч. на 24.12.2020г,

23.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 21:20 ч.до 12:00 ч. на 24.12.2020 г.

23.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:00 ч.

23.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 11:20 ч.

22.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Христо Ботев" и ул. "Търговска"ремонт на уличен водопроводот 14:20 ч.до 17:00 ч.

22.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Радон Тодев"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:30 ч.

22.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:00 ч.

22.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:30 ч.

22.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Блатскаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

21.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица" 18ремонт на уличен водопроводот 19:50 ч.до 13:30 ч. на 22.12.2020г.

21.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 14:30 ч.

21.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул. "Ангел Даракчиев"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч..до 13:20 ч.

21.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 15:30 ч.

20.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 01:30 ч.до 11:05 ч.

19.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 16:30 ч.

19.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:30 ч.

18.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Крали Марко"ремонт на уличен водопроводот 14:40 ч.до 17:30 ч.

18.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:00 ч.

18.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Цар Иван Асен"ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.

16.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Нова махала"ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.

16.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

16.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Арсений Костенцев" и ул. "Петко Д. Петков"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 15:00 ч.

16.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Акациите"ремонт на уличен водопроводот 02:30 ч.до 11:25 ч.

15.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 17:10 ч.

15.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Скрибулремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 17:20 ч.

15.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осеноворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

15.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Дъбравска"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:40 ч.

15.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Симеон Кавракиров"ремонт на уличен водопроводот 09:05 ч.

15.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Иларион Макариополски"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:35 ч.

11.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочан ремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

11.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибново ремонт на уличен водопроводот 14:15 ч.до 15:40 ч.

11.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осеноворемонт на уличен водопроводот 13:00 ч.

11.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежани ремонт на уличен водопроводот 10:25 ч.до 17:30 ч.

11.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърско ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

10.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Дагоноворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:00 ч.

10.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлогул. Братя Юруковиремонт на уличен водопроводот 09.15 ч.до 14:30 ч.

09.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Балдеворемонт на уличен водопроводот 11:45 ч.до 14:00 ч.

09.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул."Витошаремонт на уличен водопроводот 01:20 ч.

08.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Градеворемонт на довеждащ водопроводот 18:30 ч.до 10:00 ч.

08.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Абланицаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:30 ч.

07.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
м.Пределремонт на довеждащ водопроводот 15:30 ч.до 16:15 ч.

07.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белица ул. "Владо Поптодоров"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

06.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на уличен водопроводот 10;00 ч.до 12:30 ч.

06.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети март" 47ремонт на уличен водопроводот 10;00 ч.до 15:00 ч.

05.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиремонт на уличен водопроводот 08;50 ч.до 16:30 ч.

04.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Рилциремонт на уличен водопроводот 16;50 ч.до 20:30 ч.

04.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Осеноворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:30 ч.

04.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Рилципри хотел Рай ремонт на каналот 09:40 ч.до 16;30 ч.

04.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Блатскаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:50 ч.

04.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Горно Крайщеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

03.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

03.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

03.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Извора"ремонт на довеждащ водопроводот 09:45 ч.до 15:45 ч.

03.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осеново ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:30 ч

03.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Златарица ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 12:00 ч.

02.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Еленово" 41ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 13:10 ч.

02.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. ПокровникСтара гараремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.до 12:50 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 18:20 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:05 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:40 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
м. Пределремонт на довеждащ водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 12:00 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Белица ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:40 ч.

01.12.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул."Борис Сарафов"ремонт на уличен водопроводот 01:00 ч.до 11:00 ч.

30.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитли ул.Изгревремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.

30.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлог ж.к Саровица ремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 16:00 ч.

30.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Вълкосел ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:30 ч.

30.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Краищеремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:30 ч.

30.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул.Дамяницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:40 ч.

30.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Градеворемонт на довеждащ водопроводот 08:00 ч.до 12:30 ч.

29.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 19:00 ч.

29.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Градеворемонт на довеждащ водопроводот 09:20 ч.

29.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Кочанул.Кирил и Методиремонт на уличен водопроводот 10:20 ч.до 11:30 ч.

28.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградбул.Димитър Солунски при Дай ремонт на уличен водопроводот 07:20 ч.до 12:30 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Добринищеремонт на довеждащ водопроводот 20:00ч.до 11:30 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Баничан ремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 14:20 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гoце Делчев ул. "Драмски път" ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 17:00 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градево ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул. 27-ма ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:45 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул,"Тодор Александров"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:20 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденци ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Господинциремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.до 11:30 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкосел ул. "Здравец" ремонт на уличен водопроводот 09.40 ч.

27.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банско ул."Захари Стоянов"ремонт на уличен водопроводот 09.45 ч.

26.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Скаптопараремонт на уличен водопроводот 19.00 ч.

26.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. Найден Геров ремонт на сградно отклонениеот 10:15 ч.

26.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Крали Марко ремонт на каналот 09.20 ч.до 13:15 ч.

25.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочан ул. Дончо Ганевремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15;30 ч.

25.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 14;20 ч.

25.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Елешница ул.4-та ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:15 ч.

25.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осинаремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.до 12:00 ч.

25.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Банско ул. Уста Тодорремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

24.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Вълкосел ул. Бузлуджаремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:00 ч.

24.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Банско ул. Христо Матовремонт на уличен водопроводот 13:40 ч.до 15:15 ч.

24.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Банско ул. Яворремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 15:15 ч.

23.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Гоце Делчев ул. Хан Аспарухремонт на уличен водопроводот 13:15 ч.

23.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. "Алеко Константинов"ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 17:30 ч.

23.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. ИлинденциСтопански двор ремонт на уличен водопроводот 11:25 ч.до 13:20 ч.

22.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Мара Буневаремонт на уличен водопроводот 06:50 ч.

21.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микрево и с. Дракатаремонт на уличен водопроводот 12:15 ч.до 14:10 ч.

21.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Трети Март ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:00 ч.

20.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

20.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Мирчо Кипрев"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

20.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 14:00 ч.

19.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Изворите" и ул. "Отец Паисий"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

19.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

19.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Иван Асен"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

18.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Братя Миладинови"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:50 ч.

18.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевоул. "Пейо Яворов"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15:30 ч.

18.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоул. "7-ма"ремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 11:45 ч.

17.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Абланицаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 13:30 ч.

17.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. РазлогСтопанския дворремонт на уличен водопроводот 09:50 ч..до 14:45 ч.

17.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "К и Я. Хайдукови"ремонт на уличен водопроводот 21:20 ч. на 16.11.2020 г..до 13:20 ч.

17.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 08:30 ч..

16.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Струмянис.Микрево и Драката
ремонт на уличен водопроводот 10:40 ч..

16.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлог Ромския кварталремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..

16.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

16.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Еленово 2"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 10:20 ч.

16.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Пирин" и ул. "Глазне"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..

16.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Корницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

15.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоул. "10-та"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 15:00 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Братя Миладинови"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:35 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Драглищеул. "8-ма"ремонт на уличен водопроводот 11:45 ч.до 13:45 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоул. "5-та" и ул. "7-ма"ремонт на уличен водопроводот 10:35 ч.до 11:00 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. РазлогВисока зонаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:45 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Искър"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 10:35 ч.до 14:00 ч.

13.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Владимир Поптомов"ремонт на уличен водопроводот 09:10 ч.до 14:00 ч.

12.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 16:00 ч.

12.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Тракия"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

12.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 16:20 ч.

12.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Раздолремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.

11.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменселата към община Гърменремонт на довеждащ водопроводот 15:00 ч.

11.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоот Центъра към Стадионаремонт на уличен водопроводот 11:10 ч.до 11:30 ч.

10.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Братя Миладинови"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

10.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

10.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Тешеворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:30 ч.

10.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на довеждащ водопроводот 15:30 ч.до 21:00 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Пирин"ремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 15:50 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Филиповоремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Димитър Талев" при сградата на Български пощиремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупник и с. Полена ремонт на довеждащ водопроводот 10:00 ч.до 15:00 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанул. "Възход"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 10:00 ч.

09.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничекв. Орловец ремонт на довеждащ водопроводот 08:30 ч.

07.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Полковник Димов" 4ремонт на уличен водопроводот 20:30 ч.до 11:40 ч. на 08.11.2020г.

07.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 16:30 ч.до 19:00 ч.

06.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Парилремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 15:30 ч.

06.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Св.св. Кирил и Методий"ремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 17:00 ч.

06.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселул. "Заря"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:30 ч.

06.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Абланицаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

06.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "България"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:30 ч.

06.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Струмско", бл. 18ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 09:50 ч.

05.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Глазне" и ул. "Пирин"ремонт на уличен водопроводот 19:50 ч.до 17:00 ч. на 06.11.2020г.

05.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенул. "Места"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 15:00 ч.

05.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банско ул.Пирин, ул. Христо Чернопеев и ул. Цар Калоянремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 14:00 ч.

05.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлог м.Бетеловоторемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:20 ч.

04.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Пирин"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 16:30 ч.

04.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Цапареворемонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 14:00 ч.

04.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Дрънкалица"ремонт на уличен водопроводот 07:30 ч.до 11:20 ч.

03.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупник и с. Поленаремонт на уличен водопроводот 06:50 ч.до 14:00 ч.

02.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъкиремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

02.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:30 ч.

02.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

02.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Черна гора"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

02.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Христо Матов"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:45 ч.

02.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:30 ч.

01.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Фърговоремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 15:10 ч.

01.11.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на довеждащ водопроводот 11:10 ч.до 14:45 ч.

31.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 15:00 ч.

31.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Изгрев"ремонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 13:20 ч.

29.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микреворемонт на уличен водопроводот 14:40 ч.до 17:30 ч.

29.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Фърговоремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:15 ч.

29.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевоул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

29.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Вароша"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:45 ч.

29.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Хаджи Никола Вардер"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

29.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциул. "Патриарх Евтимий"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

28.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:10 ч.

28.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 14:10 ч.

26.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлог ул. "Баница"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 11:15 ч.

26.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Драглище ул. "10 - та"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 14:00 ч.

24.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровник ул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 08:25 ч.до 16:40 ч.

24.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Плиска"ремонт на уличен водопроводот 04:45 ч.до 13:15 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитли ул. "Комсомолска"ремонт на уличен водопроводот 20:30 ч.до 00:10 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлог ул. Цар Иван Асен 2ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:15 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Хаджидимово ремонт на уличен водопроводдо 13.30 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Илинден ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Дъбница ремонт на уличен водопроводот 10:45 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Цар Симеонремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 10:15 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Слащен ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:30 ч.

23.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Сатовча ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 19:35 ч.

22.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчев ул. "Драма" 49 ремонт на уличен водопроводот 17:30 ч.

22.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Илинденремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.

22.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъкиремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

22.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчев ул. "Петър Сарафов" ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

22.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Плетенаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:20 ч.

22.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Кочанремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:00 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микрево ремонт на уличен водопроводот 19:00 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитлиул.Изворитеремонт на уличен водопроводот 14:50 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Хаджидимово ул.Илинденциремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 14:30 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Гоце Делчевул.Драма ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:30 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Банско ул.Цар Симеон ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:30 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Микреворемонт на уличен водопроводот 09:35 ч.

21.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Беслен до с.Тепленремонт на довеждащ водопроводот 08:50 ч.до 14:00 ч.

20.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчев ул. Михаил Даевремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 15:00 ч.

20.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Бачево ремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 15:00 ч.

20.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Микреворемонт на уличен водопроводот 11:40 ч.

20.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринище ул. Десилицаремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.

20.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. Синчец ремонт на главен водопроводот 09:40 ч.до 11:15 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Струмяниремонт на уличен водопроводот 15:30 ч.до 18:10 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Черниче кв. Орловецремонт на уличен водопроводот 12:45 ч.до 14:30 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:30 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Тешеворемонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:30 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Местаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:30 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Добърскоремонт на уличен водопроводот 11:20 ч.до 12:30 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Кочанремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлогремонт на уличен водопроводот 09.30 ч.до 17:30 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Слащенремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.до 12:50 ч

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Огняноворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:30 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Доленремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:50 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Белицаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Дружбаремонт на уличен водопроводот10:10 ч.до 12:10 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. Шар планинаремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 12:00 ч.

19.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:30 ч.

18.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищем. "Абланово"ремонт на довеждащ водопроводот 16:30 ч.до 18:45 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Тодор Александров", кръстовището при хотел "Феникс"ремонт на уличен водопроводот 15:40 ч.до 21:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Васил Левски" и ул. "Страцин"ремонт на уличен водопроводот 15:20 ч.до 21:00ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Местаремонт на уличен водопроводот 13:40 ч.до 15:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Васил Левски" и ул. "Крушево"ремонт на главен водопроводот 14:15 ч.до 21:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Завоя на Черна"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 15:00 ч.

16.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Георги Бенковски"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 15:00 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскокв. "Грамадето"ремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 16:15 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 16:15 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Изгрев"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 15:45 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Цар Иван Асен" 2ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:30 ч.

15.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Орцето"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.до 14:10 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банском. "Мешинка"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 15:00 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул."27-ма" ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:45 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул."Л.Каравелов" и част от кв. "Ораново",ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 15:30 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банско ул. "Патриарх Ефтимий" ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:00 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

14.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Извора"ремонт на довеждащ водопроводот 08:45 ч.до 12:45 ч.

13.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Зеленка"ремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.до 14:15 ч.

13.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Елешницаул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 12:15 ч.

12.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Краищеремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:00 ч.

12.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дракатаремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.

12.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Радон Тодев"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:30 ч.

12.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградводопровод "Чакалица"ремонт на довеждащ водопроводот 09:30 ч.до 12:30 ч.

12.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Владимир Поптомов"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 12:30 ч.

11.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:30 ч.

11.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Васил Левски"ремонт на уличен водопроводот 08:40 ч.до 13:00 ч.

10.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Запад"ремонт на уличен водопроводот 15:15 ч.до 18:30 ч.

10.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Стойко Маджере"ремонт на уличен водопроводот 14:15 ч.до 15:30 ч.

10.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", ул. "Искра"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 15:30 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно и Горно Драглищеремонт на довеждащ водопроводот 16:30 ч.до 17:15 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Лъжницаремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:30 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Слащен ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 17:00 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Рилциремонт на уличен водопроводот 11:15 ч.до 12:50 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 14:00 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:30 ч.

09.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:40 ч.

07.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Логодажмах. "Гръчка" и мах. "Паланци"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 12:00 ч.

07.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Даме Груев"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.

07.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", ул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.

07.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Корницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

07.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баничанремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 15:00 ч.

06.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осеноворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

06.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищем. "Русковец"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:30 ч.

06.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Краищеремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 14:30 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаул. "Никола Касталов"ремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:00 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогслед Резервоараремонт на довеждащ водопроводот 11:30 ч.до 12:20 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Иван Михайлов"ремонт на уличен водопроводот 11:15 ч.до 14:45 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бороворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 15:00 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:00 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на довеждащ водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

05.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Иван Вазов"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:20 ч.

04.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осиковоремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

04.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:30 ч.

03.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бело полеремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 20:20 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевм. "Барото"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:30 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:00 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Цар Симеон" и ул. "Патриарх Евтимий"ремонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 12:00 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Г. Петров"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Яне Сандански"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:00 ч.

02.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 04:50 ч.до 11:30 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Струмско", ул. "Освобождение"ремонт на уличен водопроводот 22:40 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Яне Сандански"ремонт на уличен водопроводот 17:00 ч.до 23:40 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банском. "Черешата"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Струма"ремонт на уличен водопроводот 13:05 ч.до 17:40 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Берово"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:20 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Цар Асен"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:30 ч.

01.10.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 08:10 ч.до 11:30 ч.

30.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Айдаровоул. "Надежда" 22ремонт на уличен водопроводот 16:30 ч.до 18:30 ч.

30.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.

30.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Иван Скендеров"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

29.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Чаталджа"ремонт на уличен водопроводот 13:25 ч.до 15:40 ч.

29.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:30 ч.

29.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:00 ч.

29.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Местаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

29.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Плиска"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:00 ч.

29.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Иван Скендеров"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.

28.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевм. "Барото"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.

28.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

26.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

26.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:10 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Полковник Дрангов"ремонт на уличен водопроводот 15:30 ч.до 17:15 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Мозговица"ремонт на уличен водопроводот 14:50 ч.до 15:30 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осинаремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 17:00 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:00 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевм. "Барото"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

25.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

24.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Кирил и Методий" и ул. "7-ма"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 15:15 ч.

24.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "Ад. Трънка" ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:30 ч.

24.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Яне Сандански" и ул. "Бяла река"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 17:00 ч.

24.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

24.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Доленремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

24.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевбул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 13:00 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Гьорче Петров"ремонт на уличен водопроводот 12:20 ч.до 15:30 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Борис Сарафов" 6ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч.до 15:00 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "Търговска"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 14:30 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дагоноворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Елешницаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 14:00 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:40 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "С. Кавракиров"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 10:00 ч.

23.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Здравец"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 16:30 ч.

22.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 12:50 ч.до 13:50 ч.

22.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул. "27-ма"ремонт на уличен водопроводот 14:10 ч.до 16:10 ч.

22.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Краищеремонт на уличен водопроводот 07:45 ч.до 10:30 ч.

22.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 07:30 ч.до 12:15 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 16:00 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Абланицаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:00 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добли Лакиремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 12:45 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:00 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Яне Сандански"ремонт на уличен водопроводот 10:20 ч.до 12:00 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Потока", ул. "Драгоман"ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 11:20 ч.

21.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 13:00 ч.

20.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Сергей Румянцев"ремонт на уличен водопроводот 14:15 ч.до 15:00 ч.

20.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Цар Иван Асен"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:30 ч.

20.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Христо Смирненски"ремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 13:30 ч.

19.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Изгревремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 17:00 ч.

19.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 16:00 ч.

19.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Балдеворемонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

19.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 08:10 ч.до 12:30 ч.

19.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Свобода"ремонт на уличен водопроводот 00:55 ч.до 11:00 ч.

18.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.

18.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.

18.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Сергрй Румянцев"ремонт на уличен водопроводот 12:20 ч.до 15:20 ч.

17.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Христо Смирненски"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:30 ч.

17.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Александър Стамболийски"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Гоце Делчев"ремонт на уличен водопроводот 13:15 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:00 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:50 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крибулремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Извора"ремонт на уличен водопроводот 10:45 ч.до 13:20 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Мозговица"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 10:30 ч.

16.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:30 ч.

15.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осинаремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 13:00 ч.

14.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Победа"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:00 ч.

14.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:45 ч.

14.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевоколо Казарматаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

14.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Елешницаул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 13:00 ч.

14.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул. "Шеста"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:20 ч.

13.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчеврайона на Казарматаремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 16:30 ч.

13.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

13.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Юри Гагарин"ремонт на уличен водопроводот 12:15 ч.до 15:10 ч.

12.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:30 ч.

12.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново"ремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 11:30 ч.

12.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград"Чакалица"ремонт на довеждащ водопроводот 07:30 ч.до 14:00 ч.

12.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново"ремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 11:30 ч.

11.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Топаловото"ремонт на довеждащ водопроводот 10:30 ч.до 16:30 ч.

11.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:30 ч.

11.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеул. "14-та"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:15 ч.

11.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баничанремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 14:30 ч.

11.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БлагоевградЖК "Струмско", ул. "Юри Гагарин"ремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 12:30 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевпри завоя на "Черна"ремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 16:10 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаул. "Иглика"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:30 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:30 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Марчеворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рибноворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

10.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:00 ч.

09.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бороворемонт на уличен водопроводот 0930 ч.до 11:30 ч.

09.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлогул.Александър Стамболийскиремонт на уличен водопроводот 11:45 ч.до 15:00 ч.

09.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградкв. Изгревремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:40 ч.

09.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградкв.Струмско Стопански дворремонт на уличен водопроводот 09:50 ч.до 11:00 ч.

09.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Стефан Стамболовремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:50 ч.

09.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.БаняСтопански дворремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:15 ч.

08.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Борово ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 16:20 ч.

08.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Добринище ул. "Григор Пърличев"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:25 ч.

08.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. "Скаптопара" ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч.до 14:00 ч.

08.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградм."Чакалица"ремонт на довеждащ водопроводот 08:00 ч.до 15:00 ч.

08.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачево м-ст "Перивол"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

08.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. "Борис Сарафов" ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 10:40 ч.

07.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Белица ул. Георги Андреичинремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 13:00 ч.

07.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебрен ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч..до 13:00 ч.

07.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добри лакиремонт на уличен водопроводот 08:20 ч..до 12:00 ч.

06.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевград ул. св. Иван Рилскиремонт на уличен водопроводот 22:00 ч..до 12:00 ч.

06.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Жижеворемонт на уличен водопроводот 12:30 ч..до 16:00 ч.

06.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 14:15 ч.

06.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняново ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 13:30 ч.

05.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Разлог ул. Бяла рекаремонт на уличен водопроводот 16:30 ч..до 18:00 ч.

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняремонт на уличен водопроводот 14:00 ч..

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "3-ти март"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:00 ч.

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дагоноворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч..до 11:00 ч.

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 08:40 ч..

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 07:20 ч..

04.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеремонт на уличен водопроводот 06:45 ч..до 11:30 ч.

03.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Пирот"ремонт на уличен водопроводот 21:00 ч..

03.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стефан Караджа"ремонт на уличен водопроводот 00:00 ч..до 12:00 ч.

02.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Пирин"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч..до 14:50 ч.

02.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 13:00 ч.

02.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Панаирски ливади"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 14:00 ч.

02.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 13:00 ч.

02.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дагоноворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:00 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Панаирски ливади"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч..до 15:30 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Цар Симеон"ремонт на уличен водопроводот 13:20 ч..до 14:00 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Петреликремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:00 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Рила"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч..до 12:00 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Предел"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 12:00 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Хърсовом. "Пържово"ремонт на уличен водопроводот 09:50 ч..до 16:30 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Борис Сарафов" 10ремонт на уличен водопроводот 09:40 ч..до 10:40 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч..до 12:30 ч.

01.09.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциул. "Св. Марина"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч..до 09:45 ч.

30.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", ул. "Септемврийска"
ремонт на уличен водопроводот 15:30 ч..до 19:15 ч.

29.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. ОсиковоПомпена станция
ремонт на довеждащ водопроводот 08:30 ч..до 16:30 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. св. Иван Рилски
ремонт на уличен водопроводот 11:40 ч..до 17:30 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградкв. Изгревремонт на уличен водопроводот 11:40 ч..до 12:30 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Менча Кърничеваремонт на уличен водопроводот 11:25 ч..до 12:30 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Бачеворемонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 14:00 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул.Христо Ботевремонт на уличен водопроводот 08:40 ч..до 11:40 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 13:00 ч.

28.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. Софронии Врачанскиремонт на уличен водопроводот 08:15 ч..до 10:15 ч.

27.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Сергей Румянцев"ремонт на уличен водопроводот 18:30 ч..до 21:30 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничекв.Орловецремонт на уличен водопроводот 14:40 ч..до 15:50 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул.Николай Добревремонт на уличен водопроводот 13:30 ч..до 15:00 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул.Родопиремонт на уличен водопроводот 11:50 ч..до 18:10 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитлиул.Георги Димитровремонт на уличен водопроводот 10:00 ч..до 11:30 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 14:40 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 10:30 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградпътя за с. Дъбраваремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:50 ч.

26.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Менча Кърничева"ремонт на уличен водопроводот 01:15 ч..до 10:40 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Пейо Яворов"ремонт на уличен водопроводот 15:45 ч..до 17:45 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Местана Главния пътремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 13:00 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. МикревоРомската махаларемонт на уличен водопроводот 08:15 ч..до 13:25 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Яне Сандански"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 12:30 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Иван Даскала"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч..до 12:30 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 11:30 ч.

25.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеул. "Васил Левски"ремонт на уличен водопроводот 08:50 ч..до 16:30 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Яне Сандански"ремонт на уличен водопроводот 15:00 ч..

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничекв. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч..до 15:15 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добърскоремонт на уличен водопроводот 14:00 ч..до 15:00 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Трети март"ремонт на уличен водопроводот 12:20 ч..до 15:00 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Иван Вазов"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 12:20 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 11:30 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рилциремонт на уличен водопроводот 10:45 ч..до 12:50 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищеул. "Братя Миладинови"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч..до 10:00 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Платкаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:00 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брежаниремонт на уличен водопроводот 09:00 ч..до 12:30 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Борис Клементиев"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч..до 11:30 ч.

24.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Неофит Бозвели" 10ремонт на уличен водопроводот 05:00 ч..до 11:45 ч.

22.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Стефан Караджа"ремонт на уличен водопроводот 15:30 ч..до 18:45 ч.

22.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбраваремонт на уличен водопроводот 12:00 ч..до 17:00 ч.

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Св. Димитър Солунски", при магазин "Лидъл"ремонт на уличен водопроводот 17:15 ч..до 20:00 ч.

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачеворемонт на уличен водопроводот 16:00 ч..до 20:35 ч.

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Христо Смирненски"ремонт на уличен водопроводот 15:00 ч..

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "Митко Палаузов"ремонт на уличен водопроводот 10:50 ч..

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново"ремонт на уличен водопроводот 07:30 ч..до 11:00 ч.

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. ДъбраваПътя за селоторемонт на уличен водопроводот 09:10 ч..

21.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне и с. Блатскаремонт на довеждащ водопроводот 08:50 ч..до 12:40 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Тодор Паласкаря"ремонт на уличен водопроводот 16:00 ч..до 17:00 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциремонт на уличен водопроводот 10:30 ч..до 12:30 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Падежремонт на уличен водопроводот 11:20 ч..

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново", Цветановска махаларемонт на уличен водопроводот 11:10 ч..

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Драма"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч..

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Георги Димитров"ремонт на уличен водопроводот 08:15 ч.до 10:30 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:45 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав" и ул. "Драма"ремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 11:40 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 09:05 ч.до 12:00 ч.

20.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Струмско", ул. "Освобождение"ремонт на уличен водопроводот 07:45 ч.до 13:30 ч.

19.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Чаталджа"ремонт на уличен водопроводот 02:20 ч.до 10:30 ч.

18.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 17:30 ч.

18.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул, "Зора", до Горско стопанстворемонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:30 ч.

18.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул, "Поп Богомил"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.

18.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул, "Охрид"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:00 ч.

18.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв, "Чобанци"ремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 15:45 ч.

18.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рилциремонт на уличен водопроводот 01:50 ч.до 10:30 ч.

17.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Кирил и Методий", ул. "Цар Калоян" и ул. "Пирин"ремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.

17.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Септемврийска"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:50 ч.

17.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Александър Стамболийски"ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 11:00 ч.

17.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

17.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Стефан Стамболов"ремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 12:20 ч.

16.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Алеко Константинов" 4ремонт на уличен водопроводот 06:40 ч.до 14:20 ч.

16.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогм. "Предела"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:15 ч.

14.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 16:00 ч.

14.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 11:30 ч.

14.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Шипка"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

14.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Иван Асен"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

14.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Свобода"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:00 ч.

13.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 15:00 ч.

13.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Боровоул. "Генерал Ковачев"ремонт на уличен водопроводот 10:10 ч.до 11:00 ч.

13.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Иван Вазов"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:15 ч.

13.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "9-ти септември"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

13.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Цар Калоян"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:30 ч.

12.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Иван Вазов"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 18:00 ч.

12.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 16:30 ч.

12.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:00 ч.

12.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Тодор Александров" 74ремонт на уличен водопроводот 04:20 ч.до 11:50 ч.

11.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Тодор Александров" 74ремонт на уличен водопроводот 05:45 ч.до 11:10 ч.

10.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Крупникремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 13:30 ч.

10.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Логодажремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:20 ч.

10.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Борис Сарафов "37ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 14:00 ч.

10.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровникремонт на довеждащ водопроводот 10:20 ч.до 16:00 ч.

09.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Покровникремонт на довеждащ водопроводот 15:30 ч.до 20:20 ч.

09.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Илинден" и бул. "Васил Левски"ремонт на уличен водопроводот 12:50 ч.до 18:00 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Струмско - Център" 15ремонт на уличен водопроводот 17:20 ч.до 21:20 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно драглищеремонт на уличен водопроводот 13:45 ч.до 15:30 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградкв. освобождение ул. възрожденска и доиранремонт на уличен водопроводдо 14:40 ч.до 16:20 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциремонт на уличен водопроводот 12:00ч.до 15:15 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 09:30ч.до 13:00 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 09:30ч.до 12:20 ч.

06.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогремонт на довеждащ водопроводот 09:00ч.до 11:45 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Крупникул.Ленинремонт на уличен водопроводот 14:15ч.до 17:05 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Бороворемонт на уличен водопроводот 14:20 ч.до 17:35 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банско ул. Ангел Кънчев ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 10:30 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Баня местността "Извора" ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:15 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Якоруда ул. Цар Борисремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.до 10:15 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Гоце Делчев ул. Бяло Мореремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:20 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
c.Раздолремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 15:30 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
c.Градеворемонт на уличен водопроводот 07:45 ч.до 10:55 ч.

05.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. "Брегалница" ремонт на уличен водопроводот 01:30 ч.до 10:05 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Рилци ремонт на уличен водопроводот 18:55 ч.до 11:10 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:30 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банско ул. Иван Михайловремонт на уличен водопроводот 13:40 ч.до 14:30 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 14:30 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Осина ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банско ул. Ангел Кънчев ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:55 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Периволремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:45 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Драглище ул. 10таремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:45 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Обидинремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.

04.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 14:00 ч.

03.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Кавала", "Битола", "Дойран", "Бяло море" и "Звънчарска"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:40 ч.

03.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскооколо бензиностанциитеремонт на уличен водопроводот 11:10 ч.

03.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:30 ч.

03.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаремонт на довеждащ водопроводот 09:30 ч.

03.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Дунав"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:40 ч.

03.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеул. "10-та"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:45 ч.

02.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 14:30 ч.

01.08.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.БлагоевградЧакалицаремонт на довеждащ водопроводот 13:40 ч.до 19:00 ч.

31.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Свобода ремонт на уличен водопроводот 04:15 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачево ул. Димитър Благоевремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 16:10 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиново ремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 16:00 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул. Георги Димитровремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 13:00 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул. Септемврийска ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Баняул. 8-маремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:55 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Бодросремонт на уличен водопроводот 08:55 ч.до 09:30 ч.

30.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. Иглика ремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 11:00 ч.

29.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Гостунремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 16:30 ч.

29.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симтли ул.Комсомолскаремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 17:00 ч.

29.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Господинциремонт на довеждщ водопроводот 11:30 ч.до 15:00 ч.

29.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

29.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняул. "19"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:00 ч.

29.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Благоевградул. "Теменуга"ремонт на уличен водопроводот 03:25 ч.до 11:00 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Долно Българчеворемонт на уличен водопроводот 18:00 ч.до 22:00 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитлиул.Славянскаремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 18:30 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитлиул.Вихрен ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:45 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Горемеремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Слащенремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:00 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Плетенаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 14:10 ч.

28.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с.Елешницаул. Георги Димитровремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 14:15 ч.

27.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр.Симитли ул. "Струма" ремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.до 19:15 ч.

27.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчев ул. "Потока" ремонт на уличен водопроводот 12:40ч.до 14:20 ч.

26.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачево мест. Гарваницаремонт на доеждащ водопроводот 17:30 ч.

26.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 17:00 ч.

26.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград ул. Свободаремонт на уличен водопроводот 11:55 ч.

26.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчев ул. Драгоманремонт на уличен водопроводот 11:20ч.до 15:30 ч.

26.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевград бул. Покровнишко шосе ремонт на водопроводот 09:40ч.до 10:40 ч.

26.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитли ул. Георги Бенковскиремонт на уличен водопроводот 08:20ч.до 12:20 ч.

25.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул Гоце делчевремонт на уличен водопроводот 10:00ч.до 13:00 ч.

24.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Еленово", бл. 160ремонт на уличен водопроводот 10:55 ч.до 13:30 ч.

24.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевоул. "Георги Бенковски"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:45 ч.

24.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Покровнишко шосе"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 12:55 ч.

24.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Бъндерица" и цялата западна част на градаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 13:00 ч.

24.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. БанскоСтария градремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:25 ч.

24.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Братя Юрукови"ремонт на уличен водопроводот 00:10 ч.до 11:00 ч.

23.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитликв. "Ораново"ремонт на уличен водопроводот 07:00 ч.до 12:30 ч.

22.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 14:50 ч.

22.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Васил Левски"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 16:00 ч.

22.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеул. "2-ра"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:00 ч.

22.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Дружба"ремонт на уличен водопроводот 09:35 ч.до 12:30 ч.

22.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Плетенаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

22.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Христо Ботев"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:35 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Бяла река"ремонт на уличен водопроводот 16:30 ч.до 22:35 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Освобождение", ул. "Дойран" и ул. "Възрожденска"ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 15:45 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "П.Славейков"планов ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 16:00 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Пирин" 76ремонт на уличен водопроводот 10:20 ч.до 13:00 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевул. "Криволак"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:15 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Драглишки път"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

21.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 07:30 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 16:00 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Славянска"ремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 15:00 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 14:00 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоместността "Саница"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 12:00 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микревоул. "Крали Марко" ремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 13:00 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Св. Иван Рилски" 14ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 13:00 ч.

20.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на довеждащ водопроводот 07:40 ч.до 12:00 ч.

18.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добри Лакиремонт на уличен водопроводот 13:10 ч.до 17:30 ч.

18.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Цероворемонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 18:35 ч.

18.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. Христо Ботев"ремонт на уличен водопроводот 17:00 ч.до 21:00 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 16:00 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскокв. "Грамадето"ремонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:00 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Липа"ремонт на уличен водопроводот 10:45 ч.до 11:25 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогул. "Иконом Ангелов"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:30 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:20 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Кресненско възстание"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 16:20 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добрилакиремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:50 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:30 ч.

17.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 10:30 ч.

16.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Вароша"ремонт на уличен водопроводот 12:55 ч.до 14:00 ч.

16.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Лешкоремонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 14:15 ч.

16.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместност "Предел"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

16.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоместност "Кушерината"ремонт на довеждащ водопроводот 10:35 ч.до 15:30 ч.

16.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаместност "Бараката"ремонт на довеждащ водопроводот 10:30 ч.до 12:10 ч.

15.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Юг"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 15:50 ч.

14.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Полеторемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:00 ч.

14.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеул. "Алеко Константинов"ремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 14:00 ч.

14.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 16:30 ч.

14.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместността "Бетеловото"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

14.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместността "Предел"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 13:00 ч.

14.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Мусомищепри Стопанския дворремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:40 ч.

13.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
м. Пределпри караваните водатаремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.

13.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Огняноворемонт на уличен водопроводот 14:00 ч.до 15:30 ч.

13.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Н.Парапунов"ремонт на уличен водопроводот 11:30 ч.до 13:30 ч.

13.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на довеждащ водопроводот 09:00 ч.

13.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 09:30 ч.

13.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеул. "2-ра"ремонт на уличен водопроводот 08:45 ч.

12.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Никола Парапунов"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 15:20 ч.

12.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Цероворемонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 12:20 ч.

10.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Запад" до зала "Скаптопара"ремонт на уличен водопроводот 18:20 ч.до 23:55 ч.

10.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:30 ч.

10.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ваклиноворемонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 15:30 ч.

10.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Вълкоселремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

10.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Кокиче"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.

09.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 14:30 ч.

08.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничеул. "9-ти септември"ремонт на уличен водопроводот 13:25 ч.до 16:00 ч.

08.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Годлеворемонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:00 ч.

08.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 10:00 ч.

08.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 10:30 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 17:30 ч.до 21:00 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 15:00 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Лъжницаремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 14:10 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бороворемонт на уличен водопроводот 12:30 ч.до 14:00 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Илинденциул. "Черноризец Храбър"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 11:30 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаул. "Вела Пеева"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 13:45 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Дойран"ремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:15 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Буковоремонт на уличен водопроводот 09:45 ч.до 11:00 ч.

07.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Белицаул. "Г.Делчев"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

06.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместостта "Предел"ремонт на уличен водопроводот 17:00 ч.до 19:45 ч.

06.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горемеремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 16:30 ч.

06.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаул. "Ленин"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 12:45 ч.

06.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Здраве"ремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:30 ч.

06.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Ген. Тодоров" 17ремонт на уличен водопроводот 07:05 ч.до 10:25 ч.

05.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "В. Левски" 22ремонт на уличен водопроводот 20:15 ч.до 00:00 ч.

05.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на уличен водопроводот 15:30 ч.до 17:00 ч.

05.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дъбницаремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 13:00 ч.

05.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Околчица"ремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:00 ч.

04.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Черничекв. "Орловец"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 10:30 ч.

03.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Ковачевицаремонт на уличен водопроводот 16:00 ч.до 18:30 ч.

03.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 13:30 ч.

03.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Петреликремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

03.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 10:30 ч.

03.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Копривленремонт на уличен водопроводот 09:20 ч.

01.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр Благоевградкв. "Запад", бл. 53ремонт на уличен водопроводот 16:30 ч.до 18:40 ч.

01.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр Гоце Делчевул. "Михаил Даев"ремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 14:00 ч.

01.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Бачевоул. "Димитър Благоев"ремонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 11:15 ч.

01.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорудаул. "Даме Груев"ремонт на уличен водопроводот 08:40 ч.

01.07.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Еленово", бл. 16 до 19ремонт на уличен водопроводот 02:00 ч.до 11:45 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградбул. "Св. Димитър Солунски" около винпром "Г. Джумая"ремонт на уличен водопроводот 18:50 ч.до 00:50 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гайтаниноворемонт на уличен водопроводот 18:00 ч.до 20:30 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Слащенремонт на уличен водопроводот 13:20 ч.до 16:00 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гайтаниноворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 12:30 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 11:00 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 01:50 ч.

30.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Запад", бл. 54ремонт на уличен водопроводот 06:20 ч.до 13:20 ч.

29.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Горно Драглищеремонт на уличен водопроводот 17:00 ч.до 18:45 ч.

29.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Цапареворемонт на уличен водопроводот 09:00 ч.

29.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.

29.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевкв. "Юг", ул. "Серес"ремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 10:30 ч.

29.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместността "Предел"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 15:15 ч.

28.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Гърменремонт на уличен водопроводот 21:30 ч.до 11:30 ч

28.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Дебренремонт на уличен водопроводот 21:30 ч.до 09:00 ч.

27.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "К и Я Хайдукови" и преките около неяремонт на уличен водопроводот 05:20 ч.до 15:30 ч.

26.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевграджк. "Струмско", около Рибарникаремонт на уличен водопроводот 09:00 ч.до 11:00 ч.

26.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

26.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместността "Предел"ремонт на уличен водопроводот 09:15 ч.до 11:30 ч.

25.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 15:30 ч.

25.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Микреворемонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 16:15 ч.

25.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.

25.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добри Лакиремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.до 13:00 ч.

25.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаул. "Вела Пеева"ремонт на уличен водопроводот 08:30 ч.

24.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Градеворемонт на уличен водопроводот 16:30 ч.до 19:40 ч.

24.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаул. "Христо Ботев"ремонт на уличен водопроводот 13:00 ч.до 16:00 ч.

24.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Сатовчаремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 12:30 ч.

24.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Генерал Тодоров"ремонт на уличен водопроводот 06:30 ч.до 10:30 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Цар Асен"ремонт на уличен водопроводот 18:00 ч.до 21:45 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Долно Драглищеул. "13-та"ремонт на уличен водопроводот 14:30 ч.до 15:30 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Крупникул. "Никола Парапунов"ремонт на уличен водопроводот 11:50 ч.до 14:00 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Гоце Делчевкомплекс "Барото"ремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 14:30 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Добринищеоколо ЖП Гара Добринищеремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 13:30 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Банскоул. "Пирин"ремонт на уличен водопроводот 10:30 ч.до 11:15 ч.

23.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградкв. "Вароша"ремонт на уличен водопроводот 08:50 ч.до 10:20 ч.

22.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Брезницаул. "Хан Аспарух"ремонт на уличен водопроводот 11:00 ч.до 13:30 ч.

22.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кременремонт на уличен водопроводот 10:40 ч.до 12:20 ч.

22.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. :Здравец" 20ремонт на уличен водопроводот 10:25 ч.до 13:25 ч.

22.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Баняоколо комплекс "Пири"ремонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 11:45 ч.

22.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогкв. "Изток"ремонт на уличен водопроводот 09:30 ч.до 11:00 ч.

22.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Добри Лъкиремонт на уличен водопроводот 08:00 ч.до 11:30 ч.

20.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Якорударемонт на уличен водопроводот 10:15 ч.до 12:15 ч.

20.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Симитлиул. "Славянска"ремонт на уличен водопроводот 18:10 ч.до 20:00 ч.

20.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 08:55 ч.до 17:20 ч.

19.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Хаджидимоворемонт на уличен водопроводот 12:00 ч.до 17:00 ч.

19.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Кочанремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 12:00 ч.

18.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Благоевградул. "Илинден" 31ремонт на уличен водопроводот 14:15 ч.до 16:30 ч.

18.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр. Разлогместността "Предел"ремонт на уличен водопроводот 13:30 ч.до 17:30 ч.

18.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
с. Поленаремонт на уличен водопроводот 10:00 ч.до 15:30 ч.

17.06.2020г.

Населено мястоМясто на авариятаВид на авариятаБез водаВреме за отстраняване
гр, Благоевград