ЦЕНИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

На основание Решение № Ц – 46/30.12.2020 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл.6 ал.1, т.1 и т.2, във връзка с чл.11, ал.1, чл.12 и чл.14, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, ч.22, ал.3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ бр.6/2016г., чл.2, ал.1, чл. 6, т.2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр.6 от 2016г., цените за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.01.2021 г., са както следва: