ЦЕНИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград информира своите потребители, че на основание Решение № Ц-29/22.12.2023 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 01.01.2024 г. ще се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

 ЦЕНИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.12.2022г.

 ЦЕНИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2021г.