60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

 На основание Решение № Ц – 32/19.08.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл.14 ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДВ бр.18/2005г. цените за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.09.2013 г., са както следва:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 30.06.2016г.