60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

На основание Решение № Ц – 20/28.12.2018 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл.6 ал.1, т.1 и т.2, във връзка с чл.11, ал.1, чл.12 и чл.14, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, ДВ бр.6/2016г. цените за водоснабдителни и канализационни услуги, в сила от 01.01.2019 г., са както следва:

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 29.08.2018г.