ЦЕНИ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Благоевград информира своите потребители, че на основание Решение № Ц-32/30.12.2022 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране и в съответствие на чл. 6, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. ч от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016г., чл. 2, ал. 1, чл. 6,т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016г., считано от 01.01.2023 г. ще се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва:

 ЦЕНИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.12.2022г.

 ЦЕНИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2021г.