60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Осигуряване на охрана на обекти и имущество, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”

 

 1. Решение за откриване на процедура | Публикувано на 04.03.2020 г.
   
 2. Покана 1 | Публикувано на 04.03.2020 г.
   
 3. Покана 2 | Публикувано на 04.03.2020 г.
   
 4. Покана 3 | Публикувано на 04.03.2020 г.
   
 5. Документи за участие | Публикувано на 04.03.2020 г.
   
 6. Доклад | Публикувано на 23.03.2020 г.
   
 7. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 23.03.2020 г.
   
 8. Договор | Публикувано на 18.05.2020 г.