ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„“Доставка чрез финансов лизинг на леки и високопроходими автомобили (МПС) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0006
 

  1. Решение | Публикувано на 19.03.2020 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 19.03.2020 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 19.03.2020 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 19.03.2020 г.
  8.  

  9. Решение за прекратяване на процедура | Публикувано на 27.03.2020 г.
  10.