ПП – Извършване проверки на водомери за точност след ремонт и периодични проверки за точност на водомери, с пропускателна способност от 3 куб.м до 150 куб.м. | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Извършване проверки на водомери за точност след ремонт и периодични проверки за точност на водомери, с пропускателна способност от 3 куб.м до 150 куб.м.

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет:“Извършване проверки на водомери за точност след ремонт и периодични проверки за точност на водомери, с пропускателна способност от 3 куб.м до 150 куб.м.”
ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки: 9051352.

Документация за участие | Публикувано на 16.03.2016г.

Запитване | Публикувано на 18.03.2016 г.

Протокол | Публикувано на 11.04.2016 г.