ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

“Доставка на механични, магнитоиндукционни и ултразвукови водомери за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград в три обособени позиции”
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0005
 

 1. Решение | Публикувано на 15.05.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 15.05.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 15.05.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 15.05.2019 г.
 8.  

 9. Разяснение | Публикувано на 22.05.2019 г.
 10.  

 11. Решение за одобряване на обявление | Публикувано на 22.05.2019 г.
 12.  

 13. Нова техническа документация | Публикувано на 22.05.2019 г.
 14.  

 15. Разяснение 2 | Публикувано на 30.05.2019 г.
 16.  

 17. Разяснение 3 | Публикувано на 03.06.2019 г.
 18.  

 19. Решение за прекратяване на обособена позиция 3 | Публикувано на 06.06.2019 г.
 20.  

 21. Обявление за възложена поръчка | Публикувано на 20.06.2019 г.
 22.  

 23. Информация при производство | Публикувано на 20.06.2019 г.
 24.  

 25. Съобщение | Публикувано на 20.06.2019 г.
 26.  

 27. Съобщение за продължаване работата на комисията | Публикувано на 16.07.2019 г.
 28.  

 29. Протокол №1 | Публикувано на 16.07.2019 г.
 30.  

 31. Протокол №2 | Публикувано на 16.07.2019 г.
 32.  

 33. Съобщение за отваряне на цени | Публикувано на 29.07.2019 г.
 34.  

 35. Протокол №3 | Публикувано на 19.08.2019 г.
 36.  

 37. Протокол №4 | Публикувано на 19.08.2019 г.
 38.  

 39. Решение за изпълнител | Публикувано на 19.08.2019 г.
 40.  

 41. Решение за прекратяване | Публикувано на 14.11.2019 г.
 42.