ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9087042

 
 

 1. Обява | Публикувано на 28.03.2019 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 28.03.2019 г.
 4.  

 5. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 10.04.2019 г.
 6.  

 7. Протокол| Публикувано на 19.04.2019 г.
 8.  

 9. Договор обособена позиция 1| Публикувано на 08.05.2019 г.
 10.  

 11. Договор обособена позиция 2| Публикувано на 08.05.2019 г.
 12.