60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9087042

 
 

  1. Обява | Публикувано на 28.03.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 28.03.2019 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 10.04.2019 г.
  6.  

  7. Протокол| Публикувано на 19.04.2019 г.
  8.