ЗОП – „Доставка на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции” | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Доставка на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции”

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции”, както следва:

1-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за багери Fiat Hitachi FB100, NEW HOLLAND LB 110B, NEW HOLLAND LB 95Bb и FIAT KOBELCO B95”, JCB 3CXCSM 4T, CASE CK-15;
2-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ISUZU NRP 66”;
3-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ГАЗ 330 273 и ГАЗ 27527 314/СОБОЛ/”;
4-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ВАЗ и ВИС”;
5-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ФОРД – Рейнджър /2003 г./ 4Х4, 90 КW; . ФОРД – Джъмбо /2003 г./90 T 350- 4Х2, 66 КW, /дизел/; ФОРД – Транзит/2003г./ ФТ 430, 92 KW, дизел; ФОРД – Мондео /2003 г./ ,107 КW, /бензин/;ФОРД – Торнео Конект С/2005 г./ ,66 КW, /дизел/;
6-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Ситроен Берлинго – 2006 г., 52 KW, дизел; Ситроен Джъмпер Д– 2008 г., 74KW, дизел;
7-ма обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили Ивеко Еврокарго МL180E28-2008 г., 205 KW,/дизел/; Ивеко Еврокарго МL80E18,130 KW /дизел/,2008 г.; Ивеко Дейли 4х4 Е4 -55S18DW,130 KW, 2008 г./дизел/;
8-ма обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили КИА Соренто – 2006 г., 103 KW /дизел/; КИА Спортидж-1998г., 95 KW, /бензин/; КИА К 2700-1998 г., 61 KW /дизел/;
9-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили ОПЕЛ Комбо Ц ЦНГ/Евро 4/- 1598 см3; 69kW; ОПЕЛ Ф7 ВИВАРО /Евро 4/ – 1995см3; 84 kw;
10-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили „УАЗ“ 469 Б”;
11-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил „ЗИЛ“ 130 – сaмосвал”;
12-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил „ГАЗ“ 53 А – самосвал”;

13-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за товарен автомобил Мерцедес Аксор 1829 К, /Евро 4 и Евро 5/ – самосвал”;
14-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за автомобили – каналопочистващи АВИА Д90, /Евро 4 и Евро 5/”.

 

Уникален номер на поръчката в Портала на обществените поръчки: 00220-2015-0006

 

Решение за откриване на процедурата | Уникален номер в РОП: 672159 | Публикувано на 17.06.2015г.

 

Обявление за обществената поръчка | Уникален номер в РОП: 672163 | Публикувано на 17.06.2015г.

 

Документация за участие в процедурата | Публикувано на 17.06.2015г.

 

Възложителят предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

Чрез „Профила на купувача”, към настоящото електронно досие на поръчката, възложителят ще обявява даваните от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива).

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обяви чрез съобщение в настоящото електронно досие на поръчката, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

 

Разяснения | Публикувано на 24.06.2015г.

 

Разяснения 1 | Публикувано на 01.07.2015г.

 

Разяснения 2 | Публикувано на 20.07.2015г.

 

Разяснения 3 | Публикувано на 22.07.2015г.

 

Протокол 1 | Публикувано на 08.10.2015г.

 

Публикувано на 11.12.2015 г. | Комисията определи дата и час за публично отваряне на плик №3 с ценовите предложения на допуснатите участници, а именно – 15.12.2015 г., 11:30 часа в заседателната зала, находяща се в Административната сграда на дружеството на адрес град Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3.

 

Протокол 2 | Публикувано на 12.12.2015 г.

 

Протокол 3 | Публикувано на 17.12.2015 г.

 

Протокол 4 | Публикувано на 14.01.2016г.

 

Решение | Публикувано на 15.01.2016г.

 

Решение АОП | Публикувано на 18.01.2016г.