60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Доставка на горива /автомобилен бензин с октаново число 95, дизелово моторно гориво 0,001S, ГАЗ пропан-бутан, метан газ/ за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград за двегодишен период

 

Водоснабдяване и Канализация ЕООД Благоевград обявява Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на горива /автомобилен бензин с октаново число 95, дизелово моторно гориво 0,001S, ГАЗ пропан-бутан, метан газ/ за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград за двегодишен период”. 

 

Решение за откриване на процедурата | Публикувано на 29.07.2015г.

 

Договор 1 | Публикувано на 14.09.2015г.

 

Договор 2 | Публикувано на 14.09.2015г.

 

Решение за частично прекратяване | Публикувано на 29.09.2015г.