ПП – Доставка на свързваща арматура за тръби | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на свързваща арматура за тръби

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез публична покана обявява обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет:„Доставка на свързваща арматура за тръби“
ID номер на публичната покана в Портала на обществените поръчки: 9051353.

 

Документация за участие | Публикувано на 16.03.2016г.

 

Протокол № 1 | 05.04.2016 г.

 

Договор | 09.05.2016 г.