ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. МЕЛНИК, ГРАД БЛАГОЕВГРАД”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9095747

 
 

  1. Обява | Публикувано на 09.01.2020 г.
  2.  

  3. Документи| Публикувано на 09.01.2020 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 09.01.2020 г.
  6.  

  7. Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти | Публикувано на 24.01.2020 г.
  8.