ПП – Осъществяване на нощна невъоръжена физическа охрана на два обекта, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”. – ОТТЕГЛЕНА | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Осъществяване на нощна невъоръжена физическа охрана на два обекта, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”. – ОТТЕГЛЕНА

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: “Осъществяване на нощна невъоръжена физическа охрана на два обекта, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 28.01.2015 г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под  №. 9038087.

 

Документация за участие | Публикувано на 15.01.2015г.

Публичната покана е оттеглена от РОП на 22.01.2015г.