60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Организиране и провеждане на специфично обучение и обучение по ключова компетентност на заети лица във Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Благоевград с две обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0010
 

 1. Решение | Публикувано на 11.06.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 11.06.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 11.06.2020 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 11.06.2020 г.
 8.  

 9. Съобщение за отваряне на ценови предложения | Публикувано на 23.07.2020 г.
 10.  

 11. Протокол 1 | Публикувано на 14.08.2020 г.
 12.  

 13. Протокол 2 | Публикувано на 14.08.2020 г.
 14.  

 15. Обобщен протокол | Публикувано на 14.08.2020 г.
 16.  

 17. Решение | Публикувано на 14.08.2020 г.
 18.  

 19. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 23.09.2020 г.
 20.  

 21. Договор обособена позиция 2 | Публикувано на 23.09.2020 г.
 22.