60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9081981

 
 

 1. Обява | Публикувано на 16.10.2018 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 16.10.2018 г.
 4.  

 5. Приложение №1 и №2 |
 6.  

 7. Разяснение |Публикувано на 22.10.2018 г.
 8.  

 9. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по ОП03 И ОП05 |Публикувано на 25.10.2018 г.
 10.  

 11. Протокол по обособени позиции №1, №2, №4 и №6 |Публикувано на 05.11.2018 г.
 12.  

 13. Протокол по обособени позиции №3 и №5 |Публикувано на 05.11.2018 г.
 14.