60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград, по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9081981

 
 

 1. Обява | Публикувано на 16.10.2018 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 16.10.2018 г.
 4.  

 5. Приложение №1 и №2 |
 6.  

 7. Разяснение |Публикувано на 22.10.2018 г.
 8.  

 9. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по ОП03 И ОП05 |Публикувано на 25.10.2018 г.
 10.  

 11. Протокол по обособени позиции №1, №2, №4 и №6 |Публикувано на 05.11.2018 г.
 12.  

 13. Протокол по обособени позиции №3 и №5 |Публикувано на 05.11.2018 г.
 14.  

 15. Договор обособена позиция 1| Публикувано на 12.11.2018 г.
 16.  

 17. Договор обособена позиция 2| Публикувано на 12.11.2018 г.
 18.  

 19. Договор обособена позиция 3| Публикувано на 12.12.2018 г.
 20.  

 21. Договор обособена позиция 4| Публикувано на 12.11.2018 г.
 22.  

 23. Договор обособена позиция 6| Публикувано на 12.11.2018 г.
 24.