60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9094189

 
 

 1. Обява | Публикувано на 04.11.2019 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 04.11.2019 г.
 4.  

 5. Разяснение | Публикувано на 06.11.2019 г.
 6.  

 7. Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти| Публикувано на 15.11.2019 г.
 8.  

 9. Протокол| Публикувано на 28.11.2019 г.
 10.  

 11. Договор обособена позиция 1| Публикувано на 08.01.2020 г.
 12.  

 13. Договор обособена позиция 3| Публикувано на 08.01.2020 г.
 14.  

 15. Договор обособена позиция 2| Публикувано на 16.01.2020 г.
 16.