60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на застрахователни услуги на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9094189

 
 

  1. Обява | Публикувано на 04.11.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 04.11.2019 г.
  4.  

  5. Разяснение | Публикувано на 06.11.2019 г.
  6.  

  7. Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти| Публикувано на 15.11.2019 г.
  8.  

  9. Протокол| Публикувано на 28.11.2019 г.
  10.