60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на машина за сгъване и пликоване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 90668664

 
 

 1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 02.08.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 02.08.2017 г.
 4.  

 5. Документация-за-участие | Публикувано на 02.08.2017 г.
 6.  

 7. Разяснение | Публикувано на 07.08.2017 г.
 8.  

 9. Протокол | Публикувано на 16.08.2017 г.
 10.  

 11. Договор | Публикувано на 29.08.2017 г.