60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството”

 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9061827
 
 

 1. Информация за публикувана обява в АОП | Публикувано на 27.02.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 27.02.2017 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 27.02.2017 г.
 6.  

 7. Обява за удължаване на срока | Публикувано на 07.03.2017 г.
 8.  

 9. Протокол №1 | Публикувано на 17.03.2017 г.
 10.  

 11. Протокол №2 | Публикувано на 04.04.2017 г.