Покупка на горива | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Покупка на горива

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Покупка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на следните населени места: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Белица, гр. Якоруда, гр. Добринище, гр. Гоце Делчев, с. Сатовча”.

Дата, място и час на отваряне на офертите – 15.08.2014г., 15:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под №. 9032487.

Заповече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор