ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Подобряване на работната среда в административни сгради на Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9077949

 
 

  1. Обява | Публикувано на 02.07.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 02.07.2018 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти | Публикувано на 19.07.2018 г.
  6.  

  7. Протокол | Публикувано на 10.08.2018 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 14.08.2018 г.
  10.