60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на регулираща и спирателна арматура, с принадлежности за задоволяване на експлоатационните потребности на ВиК ЕООД”:
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0001
 

  1. Решение | Публикувано на 21.01.2019 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 21.01.2019 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 21.01.2019 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 23.01.2019 г.
  8.  

  9. Съобщение | Публикувано на 13.02.2019 г.
  10.  

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow