60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка по реда на част V, глава 25, раздел II от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Доставка на регулираща и спирателна арматура, с принадлежности за задоволяване на експлоатационните потребности на ВиК ЕООД”:
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0001
 

 1. Решение | Публикувано на 21.01.2019 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 21.01.2019 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 21.01.2019 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 23.01.2019 г.
 8.  

 9. Съобщение | Публикувано на 13.02.2019 г.
 10.  

 11. Решение за прекратяване на процедурата | Публикувано на 06.03.2019 г.
 12.