60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Проектиране на инвестиционни проекти за
нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград “.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091053

 
 

  1. Обява | Публикувано на 05.08.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 05.08.2019 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на първоначалния срок| Публикувано на 16.08.2019 г.
  6.