60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Проектиране на инвестиционни проекти за
нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград “.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091053

 
 

 1. Обява | Публикувано на 05.08.2019 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 05.08.2019 г.
 4.  

 5. Информация за удължаване на първоначалния срок| Публикувано на 16.08.2019 г.
 6.  

 7. Протокол | Публикувано на 13.09.2019 г.
 8.  

 9. Договор по обособена позиция №1 | Публикувано на 17.10.2019 г.
 10.  

 11. Договор по обособена позиция №2 | Публикувано на 17.10.2019 г.
 12.