„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции“ | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции“

 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП:9054688
 
1 : Обява | Публикувано на 26.07.2016г.
 
2 : Информация за публикувана обява | Публикувано на 26.07.2016г.
 
3: Документация за участие в процедурата | Публикувано на 26.07.2016г.
 
Разяснение | Публикувано на 28.07.2016г.
 
Допълнителна информация | Публикувано на 28.07.2016г.
 
Протокол | Публикувано на 12.09.2016г.
 
Договор по обособена позиция 1 | Публикувано на 10.11.2016г.
 
Договор по обособена позиция 2 | Публикувано на 10.11.2016г.
 
Договор по обособена позиция 6 | Публикувано на 10.11.2016г.