60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград на абонатите на дружеството, по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9078398

 
 

  1. Обява | Публикувано на 12.07.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 12.07.2018 г.
  4.  

  5. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 10.09.2018 г.
  6.