60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград на абонатите на дружеството, по обособени позиции”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9078398

 
 

 1. Обява | Публикувано на 12.07.2018 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 12.07.2018 г.
 4.  

 5. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 10.09.2018 г.
 6.  

 7. Договор обособена позиция №1 | Публикувано на 30.10.2018 г.
 8.  

 9. Договор обособена позиция №2 | Публикувано на 30.10.2018 г.
 10.  

 11. Договор обособена позиция №3 | Публикувано на 30.10.2018 г.
 12.  

 13. Договор обособена позиция №4 | Публикувано на 30.10.2018 г.
 14.