ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА, ГАРАНЦИОННА И СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА СКРИТИ ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ ПОД НАЛЯГАНЕ ДО РАЗМЕР 300 ММ“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0005
 

 1. Решение | Публикувано на 19.03.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 19.03.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 19.03.2020 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 19.03.2020 г.
 8.  

 9. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация | Публикувано на 14.04.2020 г.
 10.  

 11. Съобщение | Публикувано на 18.05.2020 г.
 12.  

 13. Решение | Публикувано на 05.06.2020 г.
 14.  

 15. Протокол 1 | Публикувано на 22.06.2020 г.
 16.  

 17. Протокол 2 | Публикувано на 22.06.2020 г.
 18.  

 19. Протокол 3 | Публикувано на 22.06.2020 г.
 20.  

 21. Договор | Публикувано на 30.06.2020 г.
 22.