60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА, ГАРАНЦИОННА И СЛЕДГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА СКРИТИ ТЕЧОВЕ ПО ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ ПОД НАЛЯГАНЕ ДО РАЗМЕР 300 ММ“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0005
 

  1. Решение | Публикувано на 19.03.2020 г.
  2.  

  3. Обявление | Публикувано на 19.03.2020 г.
  4.  

  5. Документация за участие | Публикувано на 19.03.2020 г.
  6.  

  7. ЕЕДОП | Публикувано на 19.03.2020 г.
  8.