60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Доставка на консумативи и реагенти

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под № 9031733.

Заповече информация, натиснете тук.
За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор

Плащания по договор 1