60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на СМР с предмет възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на Регионално поделение Разлог”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9081913

 
 

  1. Обява | Публикувано на 15.10.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 15.10.2018 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване срока на обявата | Публикувано на 31.10.2018 г.
  6.  

  7. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 08.11.2018 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 05.12.2018 г.
  10.