„Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград” | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

 

Уникален номер в Регистъра на ОП:9054660

 

1. Обява | Публикувано на 25.07.2016г.

 

2. Информация за публикувана обява | Публикувано на 25.07.2016г.

 

3.  Документация за участие в процедурата | Публикувано на 25.07.2016г.

 

4. Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти | Публикувано на 01.08.2016г.

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9054880

 

Протокол №1 | Публикувано на 07.09.2016г.

 
Договор | Публикувано на 05.10.2016г.