ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставката на бактериален инокулант за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9084338

 
 

  1. Обява | Публикувано на 17.12.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 17.12.2018 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 03.01.2019 г.
  6.  

  7. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 21.01.2019 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 12.02.2019 г.
  10.