60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване на нови, неупотребявани резервни авточасти за МПС, собственост на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9096414

 
 

  1. Обява | Публикувано на 17.02.2020 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 17.02.2020 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 28.02.2020 г.
  6.