60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

ПОКАНА
за представяне на оферта за сключване на договор за изпълнение на услуга с предмет: „Изработване на технически проект за обект „НВ с.Еленово, община Благоевград” за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград“

 
 
 

  • Покана | Публикувано на 04.07.2019 г.
  •  

  • Документация за участие | Публикувано на 04.07.2019 г.
  •  

  • Протокол | Публикувано на 17.07.2019 г.
  •  

  • Договор | Публикувано на 16.08.2019 г.
  •