ПП – Осигуряване на застрахователни услуги | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Осигуряване на застрахователни услуги

 

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на застрахователни услуги на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1: “Сключване на групова рискова застраховка “Живот”, 2. Обособена позиция №2: “Сключване на задължителна застраховка “Трудова злополука”, 3. Обособена позиция №3: “Сключване на застраховка “Имущество”, 4. Обособена позиция №4: “Сключване на застраховка “Обща гражданска отговорност на юридически лица”, 5. Обособена позиция №5: “Сключване на  застраховка “Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” и 6. Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, застраховка “Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под  №. 9028448.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Разяснение от 23.04.2014г.