60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобили, тип „SUV”

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП:9072467 | Публикувано на 25.01.2018 г.

 

Обява за обществена поръчка | Публикувано на 25.01.2018 г.

 

  • Документация-за-участие | Публикувано на 25.01.2018 г.
  •  
    Протокол | Публикувано на 09.02.2018 г.