60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!


ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура с предмет “Доставка на свързващи елементи, капаци и гривни за улични ревизионни шахти и решетки за уличен отток за задоволяване на експлоатационните потребности на ВиК ЕООД – Благоевград”.

 
 

 • Обявление | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Решение | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • ЕЕДОП | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Документи за участие | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Съобщение за отварянe | Публикувано на 16.08.2019 г.