ПП – Доставка на полимербетонови капаци и гривни | Vikblg.com - ВиК Благоевград

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

Доставка на полимербетонови капаци и гривни

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява чрез публична покана обществена поръчка, с предмет: „Доставка на полимербетонови капаци и гривни за канализационни шахти с размери ф600 и ф800, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

Публичната покана е достъпна за участниците на портала на обществените поръчки и е публикувана под  №. 9030261.

За повече информация, натиснете тук.

За да свалите необходимите документи, натиснете тук.

Плащания по договор