ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет “Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград на абонатите на Дружеството”

 
 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9063650
 
 

 1. Информация за публикуваната обява | Публикувано на 25.04.2017 г.
 2.  

 3. Обява | Публикувано на 25.04.2017 г.
 4.  

 5. Информация за публикуваната обява | Публикувано на 25.04.2017 г.
 6.  

 7. Обява за удължаване на срока за приемане на оферти | Публикувано на 02.05.2017 г.
 8.  

 9. Протокол | Публикувано на 15.05.2017 г.
 10.  

 11. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 12.06.2017 г.
 12.  

 13. Договор обособена позиция 2 | Публикувано на 12.06.2017 г.
 14.  

 15. Договор обособена позиция 3 | Публикувано на 12.06.2017 г.
 16.  

 17. Договор обособена позиция 4 | Публикувано на 12.06.2017 г.