60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

 
 
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 9060530
 
 
1. Информация за публикуваната обява | Публикувано на 10.01.2017 г.
 
2. Обява | Публикувано на 10.01.2017 г.
 
3. Документация за участие | Публикувано на 10.01.2017 г.
 
4. Информация за удължаване на срока | Публикувано на 18.01.2017 г.