60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Натоварване и транспортиране на натрупан отпадък – утайка от дейността на ПСОВ в мрежата на Водонабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9094065

 
 

  1. Обява | Публикувано на 30.10.2019 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 30.10.2019 г.
  4.  

  5. Информация за удължаване на първона | Публикувано на 13.11.2019 г.
  6.  

  7. Протокол | Публикувано на 09.12.2019 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 18.12.2019 г.
  10.