60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


ВиК ЕООД Благоевград обявява открита процедура с предмет “Доставка на регулираща и спирателна арматура, с принадлежности за задоволяване на експлоатационните потребности на Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград”.

 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0009
 

 • Обявление | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Решение | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • ЕЕДОП | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Документи за участие | Публикувано на 07.06.2019 г.
   
 • Съобщение за отварянe | Публикувано на 16.08.2019 г.
   
 • Протокол | Публикувано на 13.09.2019 г.
   
 • Доклад на комисията | Публикувано на 13.09.2019 г.
   
 • Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 13.09.2019 г.
   
 • Договор | Публикувано на 29.10.2019 г.