60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на инертни материали, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, разпределена в 3 обособени позиции“

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9057084

 
 

 1. Обява | Публикувано на 03.10.2016 г.
 2.  

 3. Информация за публикуваната обява | Публикувано на 03.10.2016 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 03.10.2016 г.
 6.  

 7. Протокол №1 | Публикувано на 01.11.2016 г.
 8.  

 9. Протокол №2 | Публикувано на 07.12.2016 г.
 10.  

 11. Протокол №3 | Публикувано на 19.12.2016 г.
 12.  

 13. Договор обособена позиция 1 | Публикувано на 17.01.2017г.
 14.  

 15. Договор обособена позиция 2 | Публикувано на 17.01.2017г.
 16.  

 17. Договор обособена позиция 3 | Публикувано на 17.01.2017г.