60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 3 броя нови, неупотребявани високопроходими автомобила, тип „SUV”.

 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9067053

 
 

  1. Информация за публикувана обява | Публикувано на 08.08.2017 г.
  2.  

  3. Обява | Публикувано на 08.08.2017 г.
  4.  

  5. Документация-за-участие | Публикувано на 08.08.2017 г.
  6.  

  7. Протокол | Публикувано на 16.08.2017 г.
  8.  

  9. Договор | Публикувано на 29.08.2017 г.