60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград чрез „публично състезание“ обявява обществена поръчка с предмет:

„Доставка на инертни материали за нуждите на Водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград в три обособени позиции“
 
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2020-0009
 

 1. Решение | Публикувано на 20.05.2020 г.
 2.  

 3. Обявление | Публикувано на 20.05.2020 г.
 4.  

 5. Документация за участие | Публикувано на 20.05.2020 г.
 6.  

 7. ЕЕДОП | Публикувано на 20.05.2020 г.
 8.  

 9. Съобщение цени | Публикувано на 22.06.2020 г.
 10.  

 11. Протокол 1 | Публикувано на 03.07.2020 г.
 12.  

 13. Протокол 2 | Публикувано на 03.07.2020 г.
 14.  

 15. Протокол 3 | Публикувано на 03.07.2020 г.
 16.  

 17. Решение за избор на изпълнител | Публикувано на 03.07.2020 г.
 18.  

 19. Договор по обособена позиция 2 | Публикувано на 18.08.2020 г.
 20.  

 21. Договор по обособена позиция 3 | Публикувано на 18.08.2020 г.
 22.  

 23. Договор по обособена позиция 1 | Публикувано на 18.08.2020 г.
 24.