60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

Закупуване на лизинг на земекопна техника, камиони и транспортна техника за обезпечаване планово –ремонтната и аварийна дейности

 

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на лизинг на земекопна техника, камиони и транспортна техника за обезпечаване планово –ремонтната и аварийна дейности във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград през 2015 г.”

 

ID номер в РОП: 647454

 

ID номер в Официален вестник на ЕС: 49615-2015