ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА АВАРИИ
073 88 4171
24 - ЧАСОВА БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
0800 18 421
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ВОДОМЕР
073 51 9861
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПИСКИ ПО ДОКУМЕНТИ
073 51 9853

60 години! С отношение към всяка капка!!! ВОДА!!! ИНОВАЦИИ!!! КАЧЕСТВО!!!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9084245

 
 

 1. Обява | Публикувано на 13.12.2018 г.
 2.  

 3. Документация за участие | Публикувано на 13.12.2018 г.
 4.  

 5. Разяснение | Публикувано на 17.12.2018 г.
 6.  

 7. Информация за удължаване срока за получаване на оферти | Публикувано на 21.12.2018 г.
 8.  

 9. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 17.01.2019 г.
 10.  

 11. Договор | Публикувано на 12.02.2019 г.
 12.