60 години! С отношение към всяка капка! ВОДА! ИНОВАЦИИ! КАЧЕСТВО!

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на доставчик на нови, неупотребявани резервни части за МПС, собственост на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

 
 
 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9084245

 
 

  1. Обява | Публикувано на 13.12.2018 г.
  2.  

  3. Документация за участие | Публикувано на 13.12.2018 г.
  4.  

  5. Разяснение | Публикувано на 17.12.2018 г.
  6.  

  7. Информация за удължаване срока за получаване на оферти | Публикувано на 21.12.2018 г.
  8.  

  9. Протокол от работата на комисията | Публикувано на 17.01.2019 г.
  10.  

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow